Cerita Rakyat, Kali Gajah Wong

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

30 Juli, 2014

Cerita Rakyat, Kali Gajah Wong


Cerita Rakyat, Kali Gajah Wong

Salah satu cerita rakyat di daerah jogja yang sampai sekarang banyak diketahui orang ialah cerita mengenai “kali gajah wong”, dalam bahasa indonesia berarti “sungai gajah orang”. Bagaimana sebenarnya cerita rakyat yang melegenda hingga kini tersebut dapat kamu simak dibawah ini yang tentunya telah diuraikan dengan bahasa jawa.

Alkisah, Ki Sapa Wira yaiku abdi dalem ana ing Kraton Mataram sing tugase ngaduske gajah duwe Sultan Agung. Gajah iku due aran Kyai Dwipangga. Ana ing sawijining dina Ki Sapa gerah, dadine ora bisa mangkat kerja. luwih-luwih yen kudu ngaduske gajah.

Singkat cerito banjur Ki Sapa Wira njaluk tulung adhi ipare kang due asmo Ki Kerti kanggo ngaduske Kyai Dwipangga. sabenere, jeneng pepake yaiku Ki Kerti Kertiyuda. ning, amarga terjangkit polio kawet cilik dadine mlakune pincang (peyok). mula dheweke diceluk Ki Kerti Peyok.
cerita-rakyat-bahasa-jawa
Ki Sapa Wira: "Kerti, tulung gentekne aku ngaduske Kyai Dwipangga,"
Ki Kerti Peyok: "njeh Kang,"
“Tapi aku durung tau ngedusi kewan, luweh-luweh gajah kang guedhe ngono Kang”
Ki Sapa Wira: " yen angel di adusi Tepuk sikil burine, lan geret buntutne," pesen Ki Sapa Wira.
(Ki Kerti Peyok manggut-manggut krungu pesen kesebut pertondo ngerti)
Esuk repet-repet Ki Kerti Peyok mangkat menyang kali gowo Kyai Dwipangga. neng tengah-tengah dalan, Ki Kerti Peyok ora lali menehake kambil enom kanggo sarapan Kyai Dwipangga supaya gajah kuwi patuh marange.
"iki... kanggo tok pangan gawe sarapan." Ki Kerti wenehke butir kambil enom sing disambut saka tlale Kyai Dwipangga.
ora mbutuhake wektu suwe kanggo Kyai Dwipangga nyigar butir kambil kesebut. tinggal dibanting banjur kesigar. lan karo dhokoh Kyai Dwipangga mangane.

sawis kambil kesebut entek dipangan, Ki Kerti nggebug-nggebugake cemetinya menyang bokong Kyai Dwipangga supaya gajah kuwi slulup ana njero banyu kali.

Digosok-gosok gajah iku supaya regetan-regetan neng awake ilang. sakwise, Ki Kerti nggawa mulih gajah kuwi.

"Ki, gajahe wis aku aduske nganti resik," Ki Kerti lapor marang Ki Sapa Wira.
"ya, matur nuwun. Oiya,karepku kowe gelem ngaduske Kyai Dwipangga meneh sesuk-esuk. Maklumlah, gajah anyar kudu kerep di dusi, apa maneh yen musim kawin kaya saiki," jawab Ki Sapa Wira.
(Ana ing dino sawise…)
Kaya dina sadurunge, Ki Kerti nggawa Kyai Dwipangga menyang kali kanggo didusi. ning, Esuk iki beda karo wingi, sanajan udan ora mudhun, nanging cuaca kedelok mendung.

Isuk iki Ki Kerti kuciwa, amarga kali kang biasane jero kedelok cetek.
Ki Kerti mileh menyang tengah kali. miturute, tengah kali luwih jero banyune.
Pas ana tengah kali, tanpo dinyana tanpo dikira dumadakan kedadean banjir bandang saka arah lor. Ki Kerti Peyok lan Kyai Dwipangga kentir kegawa arus kali nganti segara kidul.  

Kanggo pangeling kadadean kesebut, Sultan Agung paring jeneng kali kui "kali gajah Wong". amarga kali kuwi wis ngenteirke gajah lan uwong.

Jare, panggon Ki Kerti ngaduske Kyai Dwipangga wektu iki ana ing sanding kebun binatang Gembiraloka.

Cerita di atas merupakan cerita rakyat yang hingga kini masih sering diceritakan orang tua pada anak-anaknya. Semoga bermanfaat.
UPDATE: Cerita di atas dapat Anda download melalui link ini.