Cerita Jawa Cekak Kedadeane Tangkuban Perahu

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

18 Desember, 2014

Cerita Jawa Cekak Kedadeane Tangkuban Perahu

Apa kanca kabeh tau krungu cerita tangkuban perahu??? Mesti kowe kabeh pada wis tahu krungu cerita iku. Tangkuban perahu yaiku cerita rakyat utawa dongeng kang asale saka Jawa Barat kang jarene dadi asal saka gunung Tangkuban Prahu. Pracaya utawa ora, sawise kabeh iku mung crita. Kanggo kanca kabeh kang pengen ngerteni cerita saktemene monggo dipun simak ana cerita jawa cekak kedadeane tangkuban perahu ing ngisor iki. Cerita Jawa Gunung Tangkuban Perahu Wektu kui, ana anak wadon ayu saka Prabu Sungging Perbangkara saka kerajaan gedhé ing Jawa Barat. Putrine iku diparingi jeneng Dayang Sumbi. Paras ayune Dayang Sumbi pancen ora iso disangkal. Akeh para raja pada perang rebutan Dayang Sumbi minangka dadi bojoné. 

Kroso awake dadi sumber saka peperangan, Dayang Sumbi akhire mutusaké kanggo pindhah menyang alas lan manggon ana ing kono. Ana sak wijining dina, nalika Dayang Sumbi nembe nenun kain dumadakan bolah kang diagem ngglundung ana ing lemah. Amarga puguh njupuk bolah tenunan ing lemah, sak kecap Dayang Sumbi ngandika, 

"Sapa sing bisa njupuke bolah tenunan ing lemah iku, kang bakal dadi bojoku." 

Dumadakan ana segawon njupukake bolah tenunan lan kaparingake marang Dayang Sumbi. Segawon iku jenenge Tumang. Segawon iku dudu segawon biasa, jarene tumang katurunan saka Dewa. Amerga iku wis dadi janji, pungkasanipun Dayang Sumbi ndadekake Tumang minangka bojo lan saka kromoning iki keparingan anak lanang sing diparingi jeneng Sangkuriang. 

Singkat crita Sangkuriang dadi perjaka kang gagah lan nggantheng, ugo kuat. Sajrone urip, piyambakipun tansah diiringi Tumang kang nganggep mung segawon ingunan, dudu ramane dhewek’e. 

Sawise, Sangkuriang dijaluk kanggo mburu kewan karo Tumang dening ibuné, Dayang Sumbi. 

"Ibu, aku bakal nggawa ati kidang kangge njenengan" janji Sangkuriang marang Dayang Sumbi. 
"Hugg ... hugg" jegog Tumang. 
 "Iyo ngger, ati-ati." Ngandika Dayang Sumbi marang Sangkuriang. 

Sangkuriang lan Tumang miwiti mburu kidang. Sawise mburu sedina tanpa asil, Sangkuriang ngangap bakal nggawe kuciwa ibune. Dumadakan Sangkuriang njupuk panah lan ngarahke panah marang Tumang banjur njupuk atine kanggo diwenehke marang ibune. 

Cerita Jawa Cekak Kedadeane Tangkuban Perahu 

Ing ngarep omah Sangkuriang menehi ati Tumang marang ibuné. Tapi Dayang Sumbi éling iku ing kasunyatan ora ati menjangan nanging ati segawon, yaiku atine Tumang. Panjenenganipun duka lan “cetaaaakkkkk...” Sangkuriang ditutuk sendok ing sirahe marang ibu’e. Banjur Sangkuriang minggat saka omah lah ngglandang ana kabeh ndonya tanpa tujuan. 
legenda-jawa
Singkat cerita sak wise puluhan tahun Sangkuriang tanpa sadar teka dumugi ing desa iku maneh. Dheweke ketemu karo wong wadon ayu kang sak temene iku ibuné. Sangkuriang katresnan karo Dayang Sumbi lan mutusaké kanggo njaluk nikah marang Dayang Sumbi. Tapi Dayang Sumbi banjur sadar menawa wong kang dheweke tresnani iku anak dheweke. Panjenenganipun weruh tatu ing sirahe Sangkuriang. Kanggo ngrintangi Sangkuriang omah-omah karo dheweke, Dayang Sumbi banjur wenehi 2 syarat supaya Sangkuriang bisa nikahi Dayang Sumbi. 

 "Yen sampeyan pengin omah-omah kara aku, nggaweke disik Danau lan prau gedhe banget ing sewengi" kongkon Dayang Sumbi. 
"Siap, yen sampeyan pengin. Aku bakal menehi apa penjalukmu. " jawab Sangkuriang. 

Kanthi kekuatan lan bantuan saka lelembut, kanggo mujudake panjaluk Dayang Sumbi iku. Wengi tansah mlaku, Sangkuriang anggone temandang gawe ugo tansah mlaku. Kuwatir Sangkuriang bakal bisa ngrampungake penjalukane Dayang Sumbi, banjur Dayang Sumbi ndedonga marang Gusti Allah kanggo gagalake maksud Sangkuriang. Dumadakan cahya saka ingkang siseh wétan njedul lan esuk teka. 

Mikir yen penggaweane bakal muspra lan sia-sia. Kanti nesu Sangkuriang nendang prau gaweane sing gedhe. Banjur Perhau iku bablas tiba mengkurep dadi gunung kang diarani gunung Tangkuban Prahu. Tangkuban Perahu tegese kebalik lan prau. 

Nah saka cerita ana ing nduwur menehi pembelajaran kanggo kita kabeh supoyo ora sening ngapusi lueh-lueh marang wong tua loro. 

Mugia artikel ing ndhuwur babagan: Cerita Jawa Cekak Kedadeane Tangkuban Perahu migunani kanggo kanca kabeh. Yen kancaku sing ndisik ing syarat-syarat nulis lan diskusi, monggo kritik lan saran menyang kemajuan bebarengan. matur nuwun