Cerita Legenda Bahasa Jawa, Banyuwangi

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

23 Februari, 2015

Cerita Legenda Bahasa Jawa, Banyuwangi

Sugeng sonten rencang sedaya, pada kesempatan sore hari ini cerita legenda bahasa jawa dengan judul Banyuwangi akan mewarnai kumpulan cerita dalam blog ini. Bagaimana kisah tersebut dapat kita simak di bawah ini.

Cerita legenda bahasa jawa, Kedadean Banyuwangi

Ing jaman riyen wonten tlatah Jawa Timur gesang Raja  lan Permaisuri ingkang sami-sami tresna. Kados pundikemawon permaisuri menika ugi anggadahi paras engkang ayu lan gemati dening keluargi. Gejaba menika piyambake ugi setiya sanget dening garwanipun.

Wonten sawijining dinten, Raja  nduwe pangangkah kesah datheng ngalas konjuk berburu menjangan utawi sangsam. Raja  banjur bidhal kanti rencangi para pengawale. 

Saksampune dangu wonten ngalas, Raja  banjur kondur datheng kraton. Permaisuri bungah sanget nalika ningali Raja  kondur. 
ilustrasi-cerita-legenda-bahasa-jawa-banyuwangi
Ilustrasi Cerita Bahasa Jawa Banyuwangi
Permaisuri caos pirsa dateng Raja menawi sakjroning Raja kesah wonten tami saking keraton sanes. Nanging nalikaning Raja  badhe memoni tamu punika, dumadakan Raja  mireng menawi tamu kesebat akrab sanget dening Permaisuri. Kedadean menika anggawe Raja  duka uga cemburu lan nuduh Permaisuri sampun selingkuh kaliyan tamu punika. Permaisuri mitadosaken Raja  menawi punika mboten leres. 

Nanging Raja  tetap mboten percaya marang Permaisuri. Sinambi nangis banjir eluh Permaisuri criyos: “Rama, kula kersa mbuktikaken menawi kula mboten salah, Kula badhe nyemplung wonten kali wingking keraton, menawi mangke toya kali punika mambu busuk, nandake tuduhan Rama dateng kula menika leres. Nanging, menawi toya kali punika wangi, nandake tuduhan dening kula mboten leres, “wilujeng tilar Rama”. Sakwise kedadean kesebat, kali panggen tilaripun Permaisuri punika dipunsukani nami “BANYUWANGI”.

Begitulah cerita legenda bahasa jawa yang mengisahkan tentang asal usul Banyuwangi. Semoga dapat menambah wawasan sekaligus menghibur kita semua.
klik untuk menyimak