Cerita Wayang Bahasa Jawa, Lahire Arjuna

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

13 Februari, 2015

Cerita Wayang Bahasa Jawa, Lahire Arjuna

Loading...

Sugeng sonten rencang sedaya. Kumpulan cerita bahasa jawa pada kesempatan sore hari ini akan kembali membagikan sebuah kisah pewayangan dengan tema cerita wayang bahasa jawa lahire Arjuna, sedangkan lakon yang akan dikisahkan adalah lahirnya sang Arjuna. Dalam kisah ini banyak melibatkan tokoh lain seperti Abiyasa, Puntadewa, Dewi Kunti, Bima, Prabu Pandu, dan tokoh lainnya. Bagaimana kisah yang terjadi dalam cerita wayang bahasa jawa  lahire Arjuna langsung saja kita menuju ke tekape.

Ana ing sawijining dina Begawan Abyasa, Madrim, Puntadewa, Yamawidura, Kunti lan Bima kumpul ing kraton nunggu baline Prabu Pandhu. Ora suwe dumadakan teka salah siji utusan saka Pandu kang anggawa warta yen Prabu Pandu nembe wonten tugas ndereke Basudewa tindak ana ing tlatah Mandura.

Dewi Kunthi kang nembe mbobot tuwa banjur ngahirake bajang bayine. Saka kelahiran iku bayi kang lagi wae mbrojol saka njeroweteng Dewi Kunthi banjur digendong dening Bima sing ora liya yaiuku Kakang saka jabang bayi kui mau. Bima nggendong adine menyang tlatah Mandura kanthi kawalan saka Begawan Abyasa.

Ana ing tlatah Mandura, Ugrasena sowan wonten Dewi Mahendra lan Dewi Bandraini. Piyambake sedaya pada nunggu kerawuhan Basudewa. Ora suwe banjur Raja Basudewa dumugi kanti diderekake dening Padu lan Arya Prabu. Dewi Badraini kang ugo nembe mbobot tuwa banjur nglairake jabang bayi kang ayu lan diparing asma Sumbadra.
cerita-wayang-bahasa-jawa-lahire-arjuna

(Pada cerita wayang bahasa jawa lahire Arjuna selanjutnya bakal menceritakan kedatangan Bima ke Mandura, bagaimana kisah selanjutnya dapat kita simak di bawah ini)

Ora suwe Bima teka ana ing Mandura kaliyan nggendong bayi lanang yaiku adine dewe kanti kawalan Begawan Abyasa. Banjur bayi iku dicaosake dening Prabu Pandu kang ora liya yaiku bapakne. Banjur Pandu paweh asma dening bayi iku kanti jeneng Parmadi, semono uga Begawan Abyasa paweh jeneng Palguna dening anak Dewi Kunti, sawetara Bima dados kakange paweh jeneng Jlamprong dening bocah kui. Bocah iku sakmangkih dadi ksatria kang bagus lan kuat, kalebu ana ing bagian Pandawa Lima kanti julukan terkenal yaiku Arjuna.

Ona ing papan kui sakmenika awonten bayi loro kang gadah asma Parmadi lan Sumbadra, banjur Basudewa mangku keloro bocah kui, Parmadi ana ing pupu tengen lan Sumbadra ana ing pupu kiwa ne Basudewa. Saka kunu keloro bocah kui dijodohake kawit bayi cenger lan Basudewa sabda yen saka keloro bocah iki sesok bakal anurunake keturunan kang dadi raja.

Demikian artikel mengenai cerita wayang bahasa jawa lahire Arjuna, semoga kisah di atas dapat menghibur kita semua. Baca juga kisah lain dalam pewayangan Mahabarata maupun arjuna yang akan kami update secara bertahap. Semoga bermanfaat.