Legenda Nyi Blorong dalam Bahasa Jawa

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

13 Mei, 2015

Legenda Nyi Blorong dalam Bahasa Jawa

Sugeng ndalu sedulur sedaya, pada kesempatan malam ini akan kita ceritakan legenda nyi blorong dalam bahasa jawa. Cerita misteri ini banyak dibicarakan oleh masyarakat jawa khususnya bagi mereka yang suka dengan dunia klenik maupun pesugihan. Nyi blorong memang erat dikaitkan dengan cerita pesugihan yang marak diperbincangkan orang-orang jawa, ia juga diyakini sebagai salah satu saudara dari Nyi Roro Kidul. Seperti apa dan bagaimana legenda tersebut tercipta di masyarakat kita? Mari kita simak bersama dalam artikel basa jawa di bawah ini.

Pancen priyantun Jawi salajeng hubung-hubungke samukawis kaliyan hal mistis. Ingkang langkung dahsyat malih kapitadosan legenda Nyi Blorong. Ngantos-ngantos produser film ugi mboten kresa kasoran kaliyan fenomena kesebat ngantos ngasta film kanthi dipunkartikani Almarhumah Suzzana. Pancen leres, Jin ingkang kagungan wujud separuh sawer ugi sakageman malih manungsa. Nyi Blorong panitados dados pipinan paling kiyat wonten kenalendran lelembut samodra kidul. Kaliyan kasektenipun, Nyi blorong dianggep sagah paring saben panyuwun manusia ingkang nyuwun pitulung tumrap piyambake. Anangeng saktemene kedadean menika namung dados salah satunggaling cara jin kagem ngilangake iman lan ketaqwaan manungsa.
cerita-legenda-nyi-blorong-dalam-bahasa-jawa

Menawi Kanjeng Ratu Kidul salebetipun menika dipuntepang dados panguwaos ghaib keraton segoro kidul ugi Nyi Roro Kidul dados Ajudannya, mila Nyi Blorong dipuntepang dados salah satunggal panginggil wonten jajaran keraton segoro kidul ingkang gadah kasekten ingkang linangkung. Amargi kelinangkunganipun punika ugi Nyi Blorong keanggep saged nuruti saben penjaluki manungsa ingkang nyuwun pitulung. 

Legenda nyi blorong dalam bahasa jawa ingkang kawujud tiyang setri kaliyan salira sawer punika pitados bilih saged ndhatengaken pesugihan kagem priyantun ingkang sekuti kaliyan piyambake. Rupa Nyi Blorong ingkang dados sapriyantun ratu kaliyan klambi tradisional ingkang katon serasi punika sakasinggihanipun ngrupikaken perwujudan saking sosok Nyi Blorong. Amargi kasektene, Nyi blorong saged ganti rupa kanthi sanalika. Sakasinggihanipun, nyamping sulaman benang jene ingkang dipunagemipun punika yaiku wujud saking saliranipun kageman ngandap ingkang wujud sawer denawa. 

Mungale, wonten ndalu wulan purnama Nyi Blorong badhe ketingal tambah endah, ugi tuah kesaktenipun dados langkung sekti. Tuah kesaktian punika piyambak, badhe ndukung wujud kendahanipun. Sayangipun, tembe wulan purnama miwiti surut, panjenenganipun badhe enggal nampak kaliyan wujud sejatosipun nggih menika jin ingkang anggadahi wujud setengah sawer. 
cerita-legenda-nyi-blorong-dalam-bahasa-jawa

Temtu kita sedaya nggalih saupakara waluya, banda pancen nalendra sayangipun sanes samukawisipun. Pancen kaliyan banda kita sedaya saged mujudtaken samukawisipun. Ananiging kebagyan sejatos diukur saking ngantos dugi pundi kita sedaya puas ugi bersyukur sanes saking banda ingkang kita gadhahi. Namung dhateng Allah SWT ingkang mentis samukawisipun kita sedaya nyuwun... Amien.

Semoga dengan adanya artikel berupa cerita legenda nyi blorong dalam bahasa jawa di atas dapat memberikan kita gambaran terkait dengan cerita rakyat tersebut.