Contoh Cerkak Bahasa Jawa Tema Pendidikan

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

17 Februari, 2015

Contoh Cerkak Bahasa Jawa Tema Pendidikan

Loading...

Kumpulan cerita jawa. Salah satu media yang dapat digunakan sebagai menyampaikan pesan dalam bahasa jawa adalah cekak atau cerita cekak. Untuk itu kami sampaikan contoh cerkak bahasa jawa tema pendidikan yang mungkin dapat kita jadikan referensi dalam membuat cerita cekak, pengalaman, pidato, maupun dongeng. Selamat menyimak.

Pengalama Melu Lomba Matematika

Awale kula ndherek lomba matematika, amargi kula iseng tumut-tumut rencang kula ingkang nduwe nami Johan. Wanci punika pas kula kelas kalih SMA kula ndherek uga jebulna soale geh mboten gampil. Caranipun mboten sanget kadhos biyasa, menawi dipunetang kaliyan kalkulator, pikantukipun saget dipunmestikaken error. Nanging bab punika ingkang dados motivasi kula kagem ndherek lomba matematika, amargi kula remen mical. 

Nalika diseleksi, kula kedadosan lulus. Amargi namung tigang tiyang ingkang dipunpileh makili sekolah, kaliyan mboten membayar (alias gratis, wehehehe). Kula remen sanget amargi bisa lolos seleksi. 

Lajeng lomba dipunawiti jam wolu enjang, panggenipun ing sekolah kula njih menika SMA Negeri 1 Yogyakarta. Nalika kula dugi wonten sekolah sekitar jam pitu enjang kula ningali wonten katah mobil khusus nderek lomba, wanci punika ingkang kula persani SMA Negeri 3 ugi SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. 
contoh-cerkak-bahasa-jawa-tema-pendidikan

Awale kula deg-degan banget, leres kamawon, nalika kula mlebet. Aedayanipun sami mirsani kula kados tiyang asing. Nanging kula tetap tenang, wanci punika ingkang mirsani kula yaiku siswa ingkang makili sekolahanipun piyambak-piyambak, Lomba matematika niki khusus kagem SMA lan SMK wonten tlatah Ngayogyakarta, dados sanget ditebak sekolah SMA pundi kamawon ingkang wonten ing Yogyakarta. 

Kula sinau riyen sareng rencang kula wonten masjid sekolah. Lajeng latihan ngerjake soal-soal matematika ingkang angel. Engkang mbimbing kula njih punika Pak Sudarmadji, guru matematika kula kelas setunggal rumiyen. Alhamdulillah soale saget kula kerjake kanthi sae, senaos mboten mlebet datheng babak finalis, whehehey.. 

Nalika kula kelas telu SMA, utawi tepate sakmenika. Kula ndherek malih lomba kesebat, mergane sapa sing melu bakal oleh sertifikat, sertifikatnya sae uga menarik, ndamel kula kersa ndherek malih. Ingkang ndherek lomba njih namung punika-punika kemawon, kula, Johan kaliyan Rinto, sami persis nalika kelas kalih rumiyen. Ingkang mbedakaken njih punika panggenanipun lomba amargi wonten wedal punika lomba dipun wontenaken ing SMA Negeri 3. 
contoh-cerkak-bahasa-jawa-tema-pendidikan
Cerkak Bahasa Jawa Tema Pendidikan

Enjang-enjang sanget kula nengga rencang kula ing warung. Lajeng Johan dugi, kula uga Johan tedha bubur rumiyen sadereng budhal datheng SMA 3. Tedha bubur ngunjukipun teh hangat. Sawise rampung anggen nedha kula lan Johan minggah angkot budhal datheng SMA 3. Salajengipun. ing ngajeng pagar sekolah sampun wonten Rinto. 

Lajeng sesarengan mlebet datheng sma 3, ing panggen parkir enten lapangan, ing lebet sekolahne ugi enten kalih lapangan basket halamane jembar banget. Masjid wonten sekolahan niku ugi sae sanget. Sekolahne resik uga nyaman. Sawise punika kula lan rencang-rencang banjur mlebet kelas, kelase resik, lajeng lomba kawiwitan. 
contoh-cerita-pengalaman-pribadi-bahasa-jawa

Nalika sampun rampung lomba, kula sami Johan lan Rinto mlampah-mlampah, ningali pemandangan ingkang sae. Lajeng minggah angkot, budal dhateng sekolahan kula. Pengalaman menika dados pengalaman kang mboten kula laleake.

Contoh diatas merupakan cerkak bahasa jawa tema pendidikan, bisa juga kita jadikan sebagai referensi untuk membuat cerita pengalaman pribadi menggunakan basa jawa. Semoga bermanfaat.