Cerita Asal Usul Tlaga Lipan Menggunakan Bahasa Jawa

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

18 Februari, 2015

Cerita Asal Usul Tlaga Lipan Menggunakan Bahasa Jawa

Kumpulan cerita bahasa jawa. Sugeng siang rencang sedaya, setelah tadi kita bercerita tentang legenda dari pulau Bali sekarang saatnya kita simak cerita asal usul Tlaga Lipan menggunakan bahasa jawa.

Ing kecamatan Muara Kaman kurang luwih 120  kilo meter saka hulu Tenggarong ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan wetan ana daerah sing dikenal kanthi jeing Tlaga Lipan. Sanajan nduwe jeing Tlaga, daerah kesebut dudua Tlaga kaya Tlaga Jempang lan Semayang. Daerah kuwi kawujud padang amba sing kebak semak lan suket.

Cerita bahasa jawa jaman dhisik kutha Muara Kaman lan sekitare ngrupakne segaran kang jembar. Pinggir segarane pas kuwi yaiku daerah Berubus, desa Muara Kaman pulung sing luwih dikenal kanthi jeing Benua Lawas. Ing jaman kuwi ana siji kerajan sing pelabuhane ramai banget amarga kawasane ing pinggiran segara.

Ing wektu kuwi ing kerajan kesebut an sawong putri sing ayu jelita ugo terkenal. Sang putri nduwe jeing Putri Aji Bedarah putih. Piyambake diwenehi jeing mangkana ora liya amarga yen sang putri iki nginang lan ngalon banyu sepahe katon banyu suruh sing abang kuwi mili liwat kerongkongane. Bisa kayangapa diayangke putihe kulit putri kui mau?

Ayu lan keanehan Putri Aji Bedarah putih iki krungu uga ana ing raja Cina sing banjur cepet-cepet mangkat kanthi kapal gedhe lan prajurit tekan ing segara ngarep istana Putri Aji Bedarah putih. Raja Cina banjur cepet-cepet munggah menyang darat kanggo nglamar Putri kui mau.

Sadurung raja Cina ngendikakake lamarane, saka Sang Putri dhisik raja kuwi dijamu kanthi mangan bareng. Ananging malang kanggo raja Cina kui mau, piyambake ora meruhi menawa piyambake nembe diuji saka Putri sing ora wae ayu ananging uga pinter lan wicaksana. Ana ing saktengahe mangan saknjero jamuan kuwi, puteri rumangsa jijik ndeleng cara mangan saka si dhayoh. Raja Cina kuwi jebulna mangan kanthi cara ngokop, ora nggunakne tangan anangig langsung kanthi tutuke kaya segawon.

Cerita asal usul Tlaga Lipan menggunakan bahasa jawa. Jelas wae Putri Aji Bedarah putih ngrasa jijik lan piyambake rumangsa tersinggung, seolah-olah raja Cina kuwi ora ngajeni piyambake. Sawise rampung dahar lamaran raja Cina banjur disampeke dening Putri, Sang Putri nolak lamaran raja cina kui kanthi kanthi celathu, "Kados menapa hinane priyantun putri krama kanthi manungsa sing cara mangane wae menyep kaya segawon."

Hinaan sing linuwih kuwi tentu wae mbangkitke kemurkan linuwih uga saking raja Cina kuwi. Wis lamarane ditolak mentah-mentah, hinaan uga sing ditampa. Amarga isin banget lan nesu, ora ana dalan liya kajaba ditebus kanthi kekerasaan kanggo nunduke Putri Aji Bedarah Putih. Piyambake banjur cepet nuju menyang perahune kanggo bali kanthi sagenep prajurit sing kuwat kanggo ngalahake kerajan lan nyulik Putri.
cerita bahasa jawa Perang gedhe banjur kedadeana antarane prajurit Cina sing teka kaya gelombang pasang saka segara mungsuh prajurit Aji Bedarah putih.

Kenyatakane prajurit Aji Bedarah putih ora bisa naha serbuan prajurit Cina sing ngamuk. Putri sing ndeleng peperangan sing ora seimbang kuwi rumangsa sedhih campur marah. Piyambake wis mbayangke menawa peperangan kuwi bakal dimenangna saka prajurit Cina.

Cerita asal usul Tlaga Lipan menggunakan bahasa jawa. Putri banjur nginang kanthi celethu, "yen bener aku iki titisan saka dewa kang sakti, mula dadia sepah-sepahku iki lipan-lipan sing bisa ngalahke raja Cina serta kabeh bala tentarane." Rampung celathu mangkana, disemburke sepah saka tutuke menyang arah peperangan sing lagi gayeng kuwi. Kanthi sakedheping mripat, sepah suruh putri mau malik dadi ewonan lipan sing gedhe-gedhe, nuli kanthi galake nyerang bala tentara Cina sing lagi ngamuk.

Cerita bahasa jawa Prajurit Cina sing perang kanthi gagah kuwi mboko siji pada mati merga cokotan lipan. Prajurit sing ngerteni serangan lipan sing ora bisa dicegah cepet mlayu menyang kapale. Mangkana uga sang raja, dekne kabeh nduwe niat kanggo cepet mungkur saka Muara Kaman merga lipan-lipan sing akeh lan galak kuwi, ananging dekne kabeh ora diwenehi kesempatan saka lipan-lipan kuwi kanggo mungkur saka Muara Kaman. Amarga lipan-lipan kuwi wis diucap kanggo membinasakan raja lan prajurit Cina, mula kanthi sak akeh-akehe lipan pada nyerbu terus ana kapal Cina. Raja lan para prajurit Cina ora bisa lungo meneh banjur pungkasane dekne kabeh mati kabeh. Kapal saka cina iku ugo angslep saka lautan merga serangan lipan.

Sawentara kuwi Aji Bedarah putih langsung ngilang kanthi gaib, embuh nengendi lan barengan kui mula angker uga Sumur Air Berani, kang dadi kekuwatan sekti kerajaan kuwi. Panggonan kapal raja Cina sing kelem lan segarane sing banjur dadi cethek dadi daratan kanthi padang amba kuwi sing banjur diarani nganti saprene kanthi jeneng Tlaga Lipan.

Semoga cerita asal usul Tlaga Lipan menggunakan bahasa jawa yang telah kita simak bersama tersebut dapat memberikan hiburan bagi kita semua.