Berita Bahasa Jawa Tentang Kecelakaan: Bus Nabrak Tebing ing Imogiri Bantul

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

30 April, 2017

Berita Bahasa Jawa Tentang Kecelakaan: Bus Nabrak Tebing ing Imogiri Bantul

Loading...

Bus Pariwisata asal Klaten Jawa Tengah nubruk tebing ing radin Imogiri-Mangunan temate ing Bukit Bego Kedungbuweng, dhusun Wukirsari, Kabupaten Bantul ing dinten Minggu (30/4) sekitar gebag 12.30 WIB.

Kepala Polsek Imogiri Kompol Riyono ing Bantul, Minggu (30/4) ngleresaken wonten kecelakaan tunggil bus pariwisata punika. Nanging mekaten mboten wonten korban tilar amargi kedadosan punika. "mboten enten korban pejah, namung sopir uga penumpang bus ngalami tatu-tatu. Korban lajeng dievakuasi datheng Puskesmas Imogiri I, RS (griya sakit) Nur Hidayah uga RSUD Panembahan Senopati," criyosipun.

Miturut piyambakipun, kecelakaan bus kesebat kawitan kala telu bus rombongan Klaten, nduwe pangangkah plesir datheng sawilangan objek wisata ing DIY. Rombongan budhal saking Patuk, Kabupaten GunungKidul.

Berita Bahasa Jawa 2017 Tentang Kecelakaan
Waos Ugi: Berita Bahasa Jawa Ekonomi 2017: Industri Fintech Bakal Tuwuh Subur Ing Indonesia
Piyambakipun ngginemaken, bibar tuwin datheng wisata Hutan Pinus Mangunan, rombongan nglajengaken mlampah kanthi tujuan wisata Pantai Gua Cemara Bantul kaliyan lewat radin Imogiri-Mangunan Bantul.

Nanging sangantosipun ing Bukit Bego Wukirsari, rombongan bus paling akhir oleng. Sopir bus banting setir datheng arah tengen lajeng nempuh tebing ing kawasan bukit kesebat.

"Sopir ical kendhali amargi rem bus blong," criyosipun.

Miturut piyambakipun, konjuk korban tatu enteng dipunbekta datheng Puskesmas Imogiri I, sewentara ingkang tatu semu anteb dipunbekta datheng RSUD Bantul uga RS Nur Hidayah.

Sewentara saksi, Wahab ngginemaken, enten telu bus pariwisata datheng saking arah wana Pinus Mangunan Bantul, kalih bus setunggal mboten masalah. Nanging bus paling akhir oleng amargi sopir mboten sanguh ngendhalikaken tumpakan.

Mila menika, sopir nduwe nami Wahyudi (42) banting setir kanthi nubrukaken bus bernopol AD 1569 BD datheng Bukit Bego, menawi mboten mekaten, dipunmestikaken kedadosan kecelakaan parah ing jalur kesebat.

"saking inggil sampun oleng, menawi banter kathah sepeda montor, pramila sopir terus banting setir. Wau kula ningal ugi enten penumpang ingkang semaput. Nanging menawi ingkang lenggah ing celak sopir tatu-tatu," criyosipun.

Saking informasi awal bus ngangkut rombongan bidan-bidan saking Kecamatan Karangdowo, Klaten.
Sadereng bus diduga ngalami rem blong uga akhiripun nubruk Bukit Bego, piyambake sedaya plesiran datheng Hutan Pinus.

Sadaya korban saking kecelakaan kesebat sampun dipunantawis datheng sawilangan griya sakit, antawis benten RSUD bantul, RS Nur Hudayah, PKU Bantul, uga RS Rachma Husada, mawi Puskesmas Imogiri.
Salah satunggal penumpang nduwe nami Tri Sulistyawan uga wonten ing RSUD Bantul. Korban dipunkintenakenaken ngalami patah tulang wingking, amargi nalika badanipun dipunobahan salajeng mbengkok kraos sakit.