Kumpulan Dongeng Bahasa Jawa 2017

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

26 Januari, 2015

Kumpulan Dongeng Bahasa Jawa 2017

Loading...

Sugeng Ndalu sedulur sedaya. Kembali kita berjumpa dengan kumpulan cerita bahasa jawa. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dongeng bahasa jawa dengan judul Kethek lan Bulus. Sebagai gambaran kisah di bawah ini menceritakan kehidupan dua sahabat yakni Kethek atau Kera dan Bulus atau Kura-kura. Kedua sahabat ini selalu bersama dalam menjalani hari-harinya, sayang nya Kera yang pandai dan cerdik memiliki sifat licik dan suka berbohong pada sahabatnya, bagaimana kisah mereka dalam dongeng bahasa jawa Kethek lan Bulus selanjutnya langsung saja kita menuju ke TeKaPe.

Kethek Lan Bulus

Ana kethèk lan Bulus sing urip ing alas cedhak kali. Nanging, kethek siji iki duweni sifat kang ora terpuji. Kethek iku licik, kaya ngapusi koncone kanggo kepentingane dhewe’e.

Kethek iku kekancan karo Bulus amarga ana sing diarepke saka Bulus. Yen lelungan marang sawijining panggonan, kethèk tansah numpak ing mburi Bulus karo macem-macem alasan: yo lemes, sikile loro, lan alasan liyane. Senajan mangkono kelakonane Kethek ananging Bulus ora tau loro ati. Bulus iku nuruti wae opo kang diomong karo kancane yoiku Kethek. Kemampuan kethèk njupuk atine, nggawe Bulus tansah cedhak karo Kethek. "Tanpa bantuan saka wong liya, kita ora bisa urip" batine.

Yen ing ndalan nemu wit kang awoh buah e, kethek langsung menek kanti gesit, ananging si Bulus dikongkon nunggu ing ngisor wit iku. Sawise weteng wareg, banjur kethèk kelingan kanca sing nunggu ing ngisor wit mau. Mung woh-wohan bosok lan kulit-kulit sing di buwang mudhun, kanti ngomong karo Bulus, "Hoe Bulus, buah e neng nduwur mug kari sing podo bosok lan wis pada dipangan lowo. Pangan wae kanggo Kowe. "

Urip ana perantauan saka dina ana dina liyani wis nggawi Bulus lan Kethek kesel. Sawijining dina, teka mangsa ketiga dawa. Udan durung teka. Wit-witan ing alas pada layu lan ora awoh. Kethek lan Bulus padha ngeyup ana ing sangisore wit cedhak kali karo mikir apa kang kudu pada dilakoni ngadepi musim koyo mengkana.
dongeng-bahasa-jawa-kethek-lan-bulus

Kethek ngawiti omongan. "Bulus, apa kang kudu kita lakoni kanggo ngadhepi mangsa ketigo iki?" Dheweke takon marang Bulus. Bulus ora bisa njawab, amerga Bulus ora bisa mikir abot. Akhire, kethèk terus ngomong, "Ayo awak’e dewe nandur wit gedhang, mangsa udan bakal teka ora suwe maneh."
"Aku setuju," jawab Bulus.
"Nanging seka ngendi bibite?" takon Bulus marang Kethek. "ngene wae, awak,e dewe nunggu ing pinggir kali iki. Ana mangsa udan, akeh Menungsa pada ngguwang bibit gedhang menyang kali. Mengko yen ana sing kenther kita njupuk. "Wong loro sarujuk. Ing kawitan padha makarya Bulus lan Kethek iku Mbusak alas kanggo tujuan nandur wit gedhang. Sawise lemah siap, teka mangsa udan. Sedina muput padha ing pinggir kali nunggu wit pisang kenther. Ora suwe dumadakan ketok wit gedhang kenther, tanpa pikir jero. Kethe ngomong, "Bulus cepet sampeyan nglangi! Njupuk wit gedhe sing kenther kae! Aku wedi banyu lan ora bisa nglangi. "
"Yen nglangi kui jagoku." Jawab Bulus kanti sombong.
"Sampeyan bejo bisa nglangi, aku ora bisa nglangi blas. Yen aku bisa nglangi, kowe ora perlu njupuk bibit gedhang ing kali kae. Aku mesthi bakal mbantu kowe, "omong Kethe kanti licik.
Krungu omongane kethek, ati Bulus dadi bungah. Mulane, Bulus langsung nglangi narik wit gedhang digawa ana pinggir kali. Wit gedhang mboko siji padha diklumpukake. Sawise cukup akèh banjur pada di tandur. Wit gedhang hasil oleh ana kali kui mau Padha dibagi loro saben wit gedhang dawa dibagi adil kanggo Kethek lan Bulus. Ana ing pembagian kui maneh-maneh Kethek pingine ngakali Bulus, wit sisih ndhuwur dijupuk Kethek lan sing ngisor diwènèhaké kanggo Bulus. Kethek ngerti yen gedhang awoh mesti ana ing sisih ndhuwur. Mulane, dewek,e milih njupuk bagian ndhuwur.

Sakwisi rampung anggone tandang gawe nandur wit gedhang, mangsa udan teka, wit-witan ana alas padha semi lan awoh. Kethek lan Bulus nglanjutake pengembaraane ana ing alas kanggo golek pangan. Sak wise sewulan rong wulang telung wulan kanthi lewate mangsa udan buah-buahan ana alas soyo sithik lan wit-witan pada layu mergo wis ora ana udan.

Ana ing kahanan kaya mengkene dumadakan Kethek kelingan marang wit gedhang kang pada ditandur karo Bulus. Banjur ngomong karo Bulus “Nyu koyone buah ana alas kene wis pada entek, saiki kanggo nyambung uripe awak’e dewe wayahe manen gedhang kang wis sak mongsa kepengker kita tandur”.

Tanpa pikir dowo Kethek lan Bulus pada mangkat ana ing kebon ngendi wit gedhang pada ditandur ndisik. Teka ana kebon kui Bulus langsung sumringah guya guyu karo bungah mergo wit gedhang kang ditandur dewek’e awoh akeh lan wis ana sing pada mateng. Bedha karo Bulus kang seneng, Kethek malah tansah nangis amergo wit gedhang kang ditandur bareng karo Bulus babar blas ora eneng sing urip opo maneh awoh.

Dari dongeng bahasa jawa di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa sifat Kera yang licik pada temannya akhirnya berujung pada kemalangan. Maka dari itu janganlah kita memiliki sikap seperti kera di atas. Semoga kisah cerita antara Kera dan Kura-kura di atas dapat memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik, jujur serta terhindar dari sifat tercela sebagaimana sifat Kera dalam dongeng bahasa jawa di atas. Semoga bermanfaat.