Cerita Ande Ande Lumut Bahasa Jawa

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

10 Februari, 2015

Cerita Ande Ande Lumut Bahasa Jawa

Sugeng injing rencang sedaya, sebagai bentuk pelestarian dongeng dan cerita rakyat, dibawah ini akan kami bagikan dongeng legenda dengan judul Cerita Ande Ande Lumut Bahasa Jawa, selamat menyimak.

Ana ing desa dadapan urip wong wadon randha kang kere lan melas banget kanti jening Suminah, randha iku manggon karo cah lanang kang bagus banget, nggantheng lan perkasa dijenengi Ande Ande Lumut. Akeh bocah-bocah wadon sing wis nglamar kanggo dadi bojene dheweke, nanging ora ana sing ditampa. "Kepiye bocah-bocah wadon sing pada njaluk tok rabeni ngger?", Pitakone Nyi Suminah sinambi nyiapke sarapan kanggo Ande Ande Lumut. Ande Ande Lumut meneng kanggo sawentara lan ngandika, "Kula dereng mikir bab kromo mbok?". Jawab putra angkat Nyi Suminah iku. Ngerteni anak lanang siji durung duweni ngen-ngen kanggo urip bebrayan, banjur Nyi Suminah mungkasi omongan bab rabi.

Ora adoh saka desa Dadapan ana desa kang aran Coral Wulusan. Desa iku dipisahake dening kali gedhe saka desa Dadapan. Ana desa Coral Wulusan urip randha sing makmur kanti asma Nyi Menah. Dheweke wis duweni enem anak, sing gedhe-gedhe ayu, anak-anak iku deweni jeneng: Kleting Abang, Kelting Ijo, Kleting Biru, Kleting Ungu, Kleting Ireng, lan Kleting Kuning. Saka keenem anak Nyi Menah iku ana bocah siji kang saben dina dimusuhi saka lima sadulur wedok e yaiku Kleting Kuning. Sawijining dina, sakwise Kleting Kuning ngrampungake gawean ngomah yo nyapu lan ngepel Kleting Kuning ngendika marang kelimo sedulure. "Kula luwe banget lan ngelak yu, menopo angsal kula maem lan ngombé rumiyen?" jaluk Kleting Kuning marang mbakyu-mbakyune. Kelima sedulur Kleting Kuning babar pisan ora ana kang nanggepi omongane Kleting Kuning. Untung wae Nyi Menah ngerteni kedadean iku banjur ngajak Kleting Kuning kanggo maem lan ngombé.
cerita-jawa-ande-ande-lumut
Gambar Ilustrasi ana cerita Ande Ande Lumut

Lanjutan Cerita Ande Ande Lumut Bahasa Jawa
"Hey Kleting Kuning, papah simbok kae", printah Kleting merah ing Nada ora sopan. Kleting kuning langsung ngangkat barang gawanane Nyi Menah kang bali saka pasar. Kleting kuning bocah sing sregep, beda karo lima sedulure kang malesan lan bisana amung dandan. "Ing désa Dadapan ana pemuda nggantheng sing nggolek bojo, dheweke duwe jeneng Ande Ande Lumut, saiki kowe kabeh moro o ana desa Dadapan kana," ngendikane Nyi Menah marang keenem anake.

Singkat cerita dumugi anak-anak Nyi Menah kecuali Kleting Kuning ana ing kali sing misahaké desa Dadapan lan desa Coral Wulusan. "Kepiye awake dewe nyebrangi kali iki?" sambat Kleting Biru. Dumadakan teka yuyu buta sing jenengé Yuyu Kangkang. Apa kowe kabeh pada pengin nyebrangi kali iki? ". Takon Yuyu Kangkang marang para kleting. Iyo, kita arep nyebrangi kali iki, apa sliramu bakal mbantu kita kabeh?, "takon Kleting Abang marang Yuyu Kangkang. Banjur Yuyu Kangkang ngajokake syarat-syarat. "Gelem wae, nanging yen aku wis kasil nyebrangke sampeyan kabeh, aku bakal ngambung sampeyan siji-siji". Ing awal Kleting Biru ora gelem, ananging mergo cara iku cara siji-sijine banjur Kleting Biru ugo setuju nuruti syarat kang dijaluk Yuyu Kangkang.

Sakwise setuju kaggo nuruti syarat kui mau, banjur Yuyu Kangkang age-age nyebrangke kelima Kleting kang bakal lungo nemoni Ande Ande Lumut.

Sawise ketuk sebrang kali para Kleting pada mbengok"Geli aku!, Mambu, Yuyu Kangkang langsung ngambung Kleting siji-siji. Kelima Kleting iku kepekso nuruti syarat kang diwenehake Yuyu Kangkang amergo pada ngimpi nduwe bojo si Ande Ande Lumut.

Ing ngarep Nyi Dadapan, lima Kleting langsung pada ngenalaken awake dewe-dewe. "Saiki kowe maju siji-siji, wiwit saka Kleting paling tuwa", ngandika Nyi Dadapan. Kleting abang langsung nembang lan nari kanggo narik atine Ande Ande Lumut. Sauntara kuwi, Nyi Dadapan ngomong. "Anakku, si Ande Ande Lumut coba ndeleng cah wadon sing kepengin kanggo bojomu, ayu apik iku jenenge Kleting Abang". Banjur Ande Ande Lumut Njawab. "Duh ibu wis ojo ditampa kuwi mantan Yuyu Kangkang. Kleting Abang isin banget, minangka giliran Kleting liyane kang banjur maju ana ing ngarepe Ande Ande Lumut. Ananging kabeh kelima Kleting mau oleh jawaban kang podo saka Ande Ande Lumut.

Sauntara kuwi, sakwise ngrampungke gawean ana ing ngumah Kleting Kuning nuju pinggir kali, ana pinggir kali ternyata Yuyu Kangkang ugo ana ing kunu. "Hay cah ayu, mesthi sampeyan pengin nyebrang kali iki to? Ayo tak bantu, nanging ana syarate, syarate yo iku yen sampeyan wis tak sebrangke saka kali iki aku njaluk jatah ngambung sliramu", ngandika Yuyu Kangkang ajeg. Kleting Kuning langsung menek menyang mburi Yuyu Kangkang. Dheweke lungguh uga. Miturut alon Yuyu Kangkang nglangi menyang ngelawan pinggir kali. "Krubyuk sengok, Krubyuk sengok, Krubyuk sengok" minangka irama nglangi Yuyu Kangkang.

Lanjutakan lagi Cerita Ande Ande Lumut Bahasa Jawa. Sawise padha tekan ing sisih liyane, Kleting Kuning njupuk telek pitik kang wis kebungkus ing godhong gedhang. Telek kui Banjur dioleske ana pipi loro Kleting Kuning. Yuyu Kangkang banjur nagih janji. "Saiki aku bakal ngambung sampean cah ayu". Lagi nyengir-nyengirke lambene dumadakan Yuyu Kangkang mambu telek pitik sing asale saka pipi Kleting Kuning. "waduh mambu, mambu opo iki aku ora sido ngambung sampeyan. Lungo! ", Bengok Yuyu Kangkang nalika ninggalake Kleting Kuning.

Sakwise Yuyu Kangkang lungo Kleting Kuning banjur ngresiki pipine saka telek pitik nganggo banyu kali lan nglanjutake laku menyang omah Ande Ande Lumut. tekan ngarep Nyi Dadapan dumadakan Ande Ande Lumut Mbengok "Dinda Candra Kirana, pungkasanipun aku ketemu sampeyan!",  Kasunyatan wong lanang kang gagah, bagus iku Pangeran Inu Kertapati kang wis nylamur minangka dadi Ande Ande Lumut.

Kleting Kuning kaget lan bingung, nalika piyambakipun temen maujud Candra Kirana nyedhaki dening pangeran Inu Kertapati. Singkat cerita Dinda Candra Kirana lan Pangeran Inu Kertapati nikah, ana ing dina akad iku padha ora lali kanggo ngundang Nyi Dadapan lan Nyi Menah ugo lima putri ne. Akhire Dinda Candra Kirana lan Pangeran Inu Kertapati gesang mardika mangayubagya saklawase.

Nah bagaimana kawan semua? Apakah dongeng dan cerita rakyat dengan judul Cerita Ande Ande Lumut Bahasa Jawa di atas dapat memberikan pelajaran dalam kehidupan kita semua? Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menyimak selalu cerita jawa berikutnya. Sugeng injing.

Artikel iki kalebu: contoh cerita bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, kumpulan cerito, cerkak, cerita fiksi, legenda, dongeng, cerita anak.