Cerita Bahasa Jawa Jaka Tarub lan 7 Widhadari

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

20 Februari, 2015

Cerita Bahasa Jawa Jaka Tarub lan 7 Widhadari

Sugeng ndalu rencang sedaya. Kumpulan cerita bahasa jawa kali ini akan berbagi cerita bahasa jawa Jaka Tarub. Legenda yang satu ini memang sangat terkenal dipenjuru nusantara. Bagaimana kisah cerita tersebut setelah dikemas menggunakan bahasa jawa yuk kita simak bersama.

Jaka Tarub yaiku sawong pemuda gagah sing nduweni kesaktian. Dheweke kerep metu mlebu alas kanggo berburu lan nimba ngelmu. Swijining dina tengah wengi wulan purnama dheweke mlebu alas, saka kadohan dheweke krungu sayup suwara wong wedok sing lagi geguyon. Merga rasa pamasaran, Jaka Tarub mlaku nggoleki arah nuju suwara-suwara kuwi, nganti akhire dheweke nemu tlaga sing apik banget neng tengah alas, ana ing tlaga kui aton 7 wong wedok sing ayu banget lagi adus sinambi geguyon (tibake wong wedok ayu-ayu kui ternyata widhadari utawa 7 bidadari saka khayangan). Kanthi alon-alon Jaka Tarub mlaku nyedhak. 

Banjur dheweke nemu klambi saka wong wedok kesebut sing serakan ana ing nduwur suket. Sakwise mileh, dheweke njupuk salah sijine lan ndelekake. Sawentara wektu pun nuli lan para widhadari wis arep bali menyang khayangan, enem saka dekne kabeh nganggo klambi lan bebed te dewe-dewe, nuli mabur menyang langit. Saka kui banjur Jaka Tarub ngerti yen wong wedok kuwi yaiku para widhadari khayangan. Ning sawong widhadari keri neng tlaga amarga kelangan klambi lan bebedte, dheweke ora bisa bali menyang khayangan banjur nangis. “nek ana sing nemu klambi lan bebedku, nek lanang arep tak dadekne bojo lan nek wadon arep tak dadekne sedulur,” janji widhadari sinambi nangis. Jaka Tarub banjur njedul lan nyeraki widhadari mau. Dheweke menehake bebed kanggo widhadari kuwi, ananging tetap ngelekake klambine supaya dheweke ora bisa mabur menyang khayangan ninggalke dheweke. Sang widhadari sing nduweni jeneng Nawang Wulan iku banjur nepati janjine lan rabi karo Jaka Tarub. (ana versi liya disebutke Nawang Wulan ora nduwe janji mangkono. Nanging pas Nawang Wulan nangis neng tlaga, Jaka Tarub banjur njedul lan nuli dheweke nawakne panggonan kanggo Nawang Wulan nganti akhire dekne pada rabi). 

(Bagaimana kelanjutan kisah cerita bahasa jawa Jaka Tarub setelah melakukan pernikahan bisa kita simak di bawah ini).

Kawet rabi karo Jaka Tarub tansah urip kecukupan. Panene akeh lan lumbung sanuli dikebaki saka pari ratau kekurangan. Klambi Nawang Wulan didelekake Jaka Tarub neng jero lumbung sing sanuli kebak. Singkat cerito dekne kabeh nduweni anak lan urip tentrem. Sakwise sawentara urip omah-omah, saben dina Joko Tarub lan keluargane sanuli mangan sega, ananging lumbung sing kebak ora tau kelong koyo-koyo ora ana pari sing kanggo ngliwet lan dipangan sak keluarga. Suwijining dina Nawang Wulan lunga menyang kali. Dheweke pesan marang bojone supaya njaga geni kere neng pawon, ning nglarang bojone mbukak tutup kethel. 

(Dalam cerita bahasa jawa Jaka Tarub selanjutnya) Jaka Tarub nglakoke pesene bojone, ning mergo rasa pamasaran sing wis suwe ana ing njero ati akhire nggawe Joko Tarub nglanggar larangan sing wis dipesa dening Nawang Wulan. Deweke mbukan tutup kethel lan neng njerone jebulna mung ana siji glintir beras. Ternyata sajrone iki Nawang Wulan mung mbutuhake beras sak glintir kanggo ngebaki kebutuhan mangan dekne sak keluarga kanggo sedina. Pas Nawang Wulan mulih lan mbukak tutup periuk, mung ana sak glintir beras neng njerone. Banjur Nawang Wulan nesu amarga bojone wis nglanggar larangane, lan dheweke banjur sedhih amarga ket wektu kuwi dheweke kudu mangsak sega kaya manungsa biyasa. Dheweke kudu nutu pari akeh dadi beras sadurung banjur mangsak dadi sega. Akibate amarga dinggo terus-terusan, suwe-suwe jagan pari neng lumbung Jaka Tarub tambah kelong. Alon ning mesti, pari dekne nganti entek, sawentara wayah panen isih suwe. 

Ana ing Sawijining dina wektu Nawang Wulan njupuk pari kanggo ditutu, katon bebed neng tumpukan pari. Pas digeret lan digatekake elinga Nawang Wulan yen kuwi yaiku klambi widhadarine. “Dadi sajrone iki Jaka Tarub sing wis ndelekake klambiku, lan merga isi lumbung terus ngurang nang akhire aku bisa nemokake klambiku iki. Iki mesti wis dadi kekarepan sing neng dhuwur,” pikire. Nawang Wulan banjur macak widhadari lan njupuk bebede. Dheweke nuli nemoni Jaka Tarub kanggo pamitan lan njaluk supaya Jaka Tarub ngrumat anake kanthi sabar. Jaka Tarub njaluk ngapuro marang bojone supaya ora ninggalke dheweke, nanging wis dadi takdir Nawang Wulan kudu bali menyang khayangan lan pisah karon deweke. “Elingo aku pas ndeleng wulan. aku bakal nghibur awakmu saka dhuwur kana,” tembung Nawang Wulan. Dheweke banjur mabur menyang langit nuju khayangan, ninggalke Jaka Tarub sing nangis lan nggetuni kedadean kui.

Begitulah kisah Jaka Tarub setelah kita kemas menggunakan bahasa jawa ngoko. Semoga artikel singkat dengan judul cerita bahasa jawa Jaka Tarub di atas dapat menghibur kita semua.
video-cerita-bahasa-jawa-jaka-tarub