Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan Reog Ponorogo

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

15 Mei, 2015

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan Reog Ponorogo

Sugeng ndalu kanca sedaya, kumpulan cerita berbahasa jawa pada kesempatan hari ini akan menuliskan artikel bahasa jawa tentang kebudayaan reog ponorogo. Semoga artikel pendek ini bisa kita jadikan sebagai referensi dalam belajar bahasa jawa. Selamat menyimak.

Reog yaiku salah satunggal kesenian budaya ingkang asalipun saking Jawa Timur tepatipun tlatah Ponorogo. Mila saking menika reog ugi kasebat langkung kathah “reog ponorogo” nggeh menika kesenian reog ingkang asalipun saking Ponorogo, Jawa Timur. Reog dados salah satunggaling budaya Indonesia ingkang taksih raket sanget kaliyan mistik uga elmi kabatosan ingkang kiyat.

Wodene babagan asal urun rembug Reog uga warok piyambak, enten gangsal versi cerios populer ingkang dipun mangertosi masyarakat, nanging salah satunggal cerios ingkang paling tepang yaiku cerios babagan perang Ki Ageng kutu, nggeh menika satiyang abdi keraton ing masa Bhre Kertabhumi, Raja Majapahit paling akhir ingkang nguwaos ing abad gangsal welas. Ki Ageng kutu nesu  amerga garwa saking raja Majapahit ingkang asalipun saking Cina anggadahi pengaruh ingkang kiyat wonten kerajaan, kajawi punika Ki Ageng Kutu ugi nesu dhateng Bhre Kertabhumi lebet pamerentahan ingkang kirang sae, piyambakipun banjur anggadahi penggalih bilih kekuwaosan keraton Majapahit badhe rampung.
artikel-bahasa-jawa-tentang-kebudayaan-reog-ponorogo

Piyambakipun lajeng mengker sang ratu uga mbadanaken guron mucal seni pencak silat dhateng para wiranem, elmi kekebalan badan, uga elmi kesempurnaan kaliyan harapan menawi para wiranem niki mangkih saged dados bibit saking kebangkitan keraton Majapahit. Sadar menawi prajuritipun kalah ageng saking pasukan keraton mila pesen Ki Ageng kutu katur langkung tunjukan seni Reog, ingkang ngrupikaken "sindiran" dhateng Kertabhumi uga keratonipun. Kesenian Reog dados cara Ki Ageng kutu mungu mengsahan masyarakat lokal kanthi ngginakaken kepopuleran Reog.

Artikel bahasa jawa tentang kebudayaan reog ponorogo ugi nyiosaken bilih salebetipun tunjukan Reog dipuntampilaken topeng kanthi bentuk sirah singa ingkang dipuntepang dados "Singa barong", ratu wana, ingkang dados simbol konjuk nggambaraken ratu Kertabhumi, uga wonten nggilipun disukani wulu merak ngantos persis kaliyan kipas ageng. Kesenian Reog Ki Ageng kutu akhiripun nyebabaken Bhre Kertabhumi nyerang Ki Ageng Kutu lan para bala tentaranipun, pemberontakan dening warok kaliyan cepet dipuninggili, uga guron dipunawisi konjuk nglajengaken pamucalan warok. Nanging murid-murid Ki Ageng kutu tetap nglajengaken, piyambakipun kanthi mendel-mendel. Mbasi mekaten, kesenian Reog taksih diparingaken konjuk dipentasken amargi sampun dados tunjukan populer ing antawis masyarakat sekitar, nanging lampahanipun nggadhahi alur enggal ing pundi ditambah tokoh saking cerios rakyat Ponorogo yaiku Kelono Sewandono, Dewi Songgolangit, uga Sri Genthayu.
artikel-bahasa-jawa-tentang-kebudayaan-reog-ponorogo

Dumugi sakmenika masyarakat Ponorogo namung ndherek menapa ingkang dados warisan leluhur piyambake sedaya dados pamarisan budaya ingkang sugih sanget. Demikian cerita dalam artikel bahasa jawa tentang kebudayaan reog ponorogo semoga bermanfaat.