Pawarta Bahasa Jawa Pendidikan

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

01 Maret, 2015

Pawarta Bahasa Jawa Pendidikan

Pawarta basa jawa pendidikan. Para pamiyarsa, ngaturaken wilujeng ing dalu menika. Pinanggih malih kaliyan kula, Sutrisna Mahardika ing pawarta basa jawa. Pawartos sepisan menika dugi saking dinas pendidikan sakjengkape badhe kula aturaken.

Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan (Kemendikbud) netepake udhar penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2015. Kados taun-taun saderengipun, Ujian Nasional konjuk jenjang pamucalan Sekolah Menengah Atas uga Sekolah Menengah Pertama mboten dipuntumindakake serentak. 

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan ngginemaken, UN badhe dipunwontenaken sekitar madyan wulan April ngantos Mei 2015. Ujian Nasional konjuk jejang SMA badhe dipuntumindakake langkung riyen, lajeng nembe UN konjuk Sekolah Menengah Pertama. 

pawarta-bahasa-jawa-pendidikan
Pawarta basa jawa pendidikan. "Ujian Nasional SMA badhe dipunwontenaken ing surya kaping 13 dumugi 15 April 2015. Samentara UN SMP badhe dipunwontenaken ing surya kaping 4 dumugi 6 wulan Mei 2015," pangandikan Anies ing Jakarta, Jemuwah (23/1/2015). 

Sementara punika, konjuk jenjang sekolah dasar (SD), pamontenan Ujian Nasional badhe diserahkan datheng Dinas Pendidikan tingkat kota piyambak-piyambak kados ingkang dipuntumindakake taun lajeng. 

Anies ngendikakaen, Ujian Nasional ing taun niki ugi mboten malih dados setunggal-setunggalipun penentu kelulusan murid. Sawalikipun Ujian Nasional dipunginakaken dados pirantos pengembangan potensi siswa dadosipun dados kunjukan saking proses panyinaon. 
pawarta-bahasa-jawa-pendidikan

Kelulusan siswa, tambah piyambakipun, sakebakipun ditentukan dening sekolah. Sekolah saged montenaken Ujian akhir Sekolah uga Ulangan Kelas. Menawi siswa lulus, mila siswa badhe nampi sertifikat rampung sinau. 

Sementara punika, miturut data saking Kemendikbud, pamawi Ujian Nasional konjuk taun niki cacahipun dumugi 7,3 yuta siswa utawi murid. Anggaran konjuk satunggal-satunggalipun dumugi wolong ndoso ewu rupiah (Rp 80.000) saben siswa. Dadosipun konjuk total anggaran kagem Ujian Nasional dumugi limangatus suwidak milyar rupiah (Rp 560 miliar). 

Para pamiyarsa, mekaten pawarta basa Jawa pendidikan, sak lajenganipun pawartos sanesipun saget sami kita tingeli wonten contoh berita berbahasa jawa. Matus suwun