Artikel Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

23 Mei, 2015

Artikel Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

Sugeng enjing kanca sedaya, Anda sedang membaca Artikel Bahasa Jawa tentang Budi Pekerti. Berbicara mengenai budi pekerti tentu tidak dapat kita pisahkan dengan sifat dan kepribadian diri atau dalam bahasa jawa disebut dengan “unggah-ungguh” atau “tatanan”. Budi pekerti yang baik tentu menjadikan seorang manusia lebih terpandang, disegani, dan disayangi orang lain. Artikel pendik dibawah ini akan menguraikan mengenai budi pekerti dengan mempergunakan bahasa krama. Selamat menyimak.

Budi Pekerti nduwe artos moral ingkang sae lebet ngradini kegesangan ing ndunya. Budi pekerti ugi dados satunggaling tuntunan ingkang paling wigati konjuk tiyang Jawi. Budi pekerti utawi unggah ungguh yaiku sifat saking samukawis etika , sopan, raos hormat, pandamel sae lebet pergaulan , padamelan uga kegesangan saben ndinten. Unggah ungguh biasanipun dipuntanemaken dening tiyang sepuh uga keluarga wonten nggriya, lajeng wonten pawiyatan uga temtu kemawon dening masyarakat sacara unggah-ungguh menika ketanem tumrap priyantun. 
artikel-bahasa-jawa-budi-pekerti

Wonten kala menika teng pundi kemawon unggah-ungguh tumrap kegesangan kathah ingkang goyah amargi kedadosanipun perkembangan jaman ingkang mboten sejajar kaliyan perkembangan budi pekerti utawi tatanan wonten masyarakat. Budi Pekerti ingkang nggadhahi artos ingkang pertela sanget uga sederhana, yaiku : pandamel( Pekerti) ingkang dilandasi utawi dipunlairaken dening manah ingkang sae (Budi). Kanthi arti ingkang sanget gamblang uga sederhana uga mboten muluk-muluk, kita sedaya lebet ngradini kegesangan niki kaliyan gampil uga wicaksana saged nampi tuntunan budi pekerti. 

Budi pekerti konjuk numindakake hal-hal ingkang patut, sae uga leres. Menawi kita sedaya anggadahi budi pekerti ingkang sae, saestu radin kegesangan kita sedaya bakal wilujeng, mila kita sedaya saged gesang kanthi sae lan wilujeng, kerukunan terna sesami uga wonten lebet pandamel ingkang sae. 
artikel-bahasa-jawa-budi-pekerti

Wonten Artikel Bahasa Jawa tentang Budi Pekerti  menika ugi kita aturaken Sawalikipun, menawi kita sedaya nglanggar prinsip-prinsip budi pekerti, mila kita sedaya badhe ngalami hal-hal ingkang mboten nyaman, kawitan ingkang enteng, kados mboten dipunrenani/ dipunbektosi tiyang sanes, ngantos ingkang anteb kados : numindakake pelanggaran hukum kanthi dipun kunjara.

Saking tulisan sekedik menika kula ngemutaken dumateng awak kula pribadi ugi para pamiyos supados mbenerake budi pekerti ingkang kirang sae wonten pribadi kita piyambak-piyambak. Mugi kanthi mekaten gesang kita sedaya langkung sae tinimbang sakderengipun.

Demikian salah satu Artikel Bahasa Jawa tentang Budi Pekerti yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi para pembaca semua.