Cerkak Bahasa Jawa Jaran Lan Sapi

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

14 Januari, 2015

Cerkak Bahasa Jawa Jaran Lan Sapi

Sedulur kabeh, dangu mboten ketingal, sakmeniko kula badhe nyritaake cerkak bahasa jawa kanthi jududul “jaran lan sapi”. Monggo pun simak sesarengan.

Ana sawijining wong sing ngingu jaran lan sapi kanggo ngewangi ngangkat barang-barang abot. Wis dadi kebiasaan wong kui mau sapine diwenehi beban kang abot ana pundak e nganthi ngeden-ngeden,ananging bedho karo jarane,  jaran due wong kui mau dijarne njingkra-njingkrak ana ing dalan tanpo beban abot.

Nalika padha nindakake lelungan ana ing salah siji dina, sapi sing wis lara ana sawetara dina kepungkur, ngomong marang jaran, "Punapa panjenengan kersa kanggo nggawakake barang kanggo sawetaramawon? Aku ngroso ora kepenak awak, nanging yen sampeyan purun ngganteni nggawa sawetara barang iki, Mungkin aku bakal cepet waras. Barang-barang iki abot banget bisa nyepetke pati kula. "
cerkak-bahasa-jawa

Lanjenganipun cerkak bahasa jawa
Jaran mung nendang-nendangke sikile lan ngomong marang sapi supaya ora sambat lan ngganggu karo sambat. Sapi iku banjur nglanjutkan perjalanane kanti ngos-ngosan lan gembrobyos, sak wise nglewati jarak kurang luweh setengah kilometer dumadakan sapi iku mau ambruk ing lemah nganti mati.
cerkak-bahasa-jawa

Ana ing wayahe, wong kang duweni teka lan mung bisa pasrah saka apa sek wis kedaden. Banjur wong iku nyopot barang-barang saka sapi sing wis mati, banjur diselehake ana ing pundake jaran. "Aduh," sambat jaran nalika ngrasake beban abot ing gegere, ditambah bobot awak saka sapi kang mati mau, "Saiki aku diganjar saka sikap lan sifat ku kang ora becik. Miturut nolak kanggo nggawake sebagéan saka beban sapi mau, saiki aku kudu nggawa kabeh beban, ditambah karo bobot awak saka kancaku sing malang. "

Hikmah saka cerkak bahasa jawa jaran lan sapi ana ing nduwur:
Paringono pitulung wong kang pada mbutuhake bantuan, merga apa kang dadi tumindakmu becik utawa ala bakal oleh ganjaran.