Belajar Bahasa Jawa, Membuat Cerita Pengalaman Pribadi

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

12 Februari, 2015

Belajar Bahasa Jawa, Membuat Cerita Pengalaman Pribadi

Loading...

Cerita pengalaman pribadi basa jawa. Kebudayaan memang menjadi salah satu kebanggaan negara kita. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam kebudayaan nusantara yang sangat memukau banyak orang. Salah satunya dalah bahasa daerah, masing-masing daerah di Indonesia memiliki autentik dan ciri khas masing-masing dalam menggunakan bahasa seperti jawa timur, jawa tengah, jawa barat, sunda, jambi, riau, bengkulu, banyu mas, dll. Di bawah ini merupakan contoh singkat cerita pengalaman pribadi basa jawa.

Nonton Pertunjukan Wayang Kulit

Ana ing malem tahun baru 2015 aku diajak simbah menyang kelurahan kanggo nonton pertunjukan kesenian wayang kulit.
cerita-pengalaman-pribadi-basa-jawa-nonton-wayang

Kawit awan simbah wis wanti-wanti aku supaya turu ben mbengine ora ngantuk wektu nonoh pertunjukan wayang kulit. Jam songo mbengi sakwise aku solat ngisak simbah banjur ngajak aku menyang kelurahan kanggo nonton pertunjukan wayang kuli, aku yakin yen wengi iki bakal dadi pengalaman pribadi kang ora bakal kalalekno. 

Ana ing kelurahan dalang kang sakmestine dadi paggowo cerita wayang wis siap kanti di iringi gamelan kang suwarane gembleger ana ing kuping. Para wiyaga pada nabuh gending, gong, gamelan, ugo tabuhan liyane kang aku dewe ora paham opo jenenge. Neng sisih ngarep katon wong wadon kang dandan ayu nyanyeke tembang-tembang jawa. Jare simbah wong wadon iku sik diarani sinden.

cerita-pengalaman-pribadi-basa-jawa-nonton-wayang
Pertunjukan seni wayang kulit mbengi kui kawiwitan cerita ramayana kanti lakon petruk dadi raja. Amergo aku ora pati paham dalan ceritane makane aku akeh takon marang simbah bab cerita pewayangan. Saka pitakonku kui mau simbah paring pirsa yen ana pewayangan akeh cerita kang wis dingerteni piyambakipun. Cerita wayang kang sering dipentasake kurang luwihe cerita wayang arjuna, ramayana, mahabarata, puna kawan, lan sakpanunggalane. Ana ing lakon iku tokoh kang biasane dadi peran utama yaiku arjuna, lesmana, gatotkaca, abiyasa, abimanyu, puto dewa, puna kawa, petruk, gareng, bagong, semar, kurawa, batara guru, barata kala, lan sakpanungalane.

Simbah ugo crita yen jenis-jenis wayang iku ora namung wayang kulit, ananging ugo ana wayang wong, lan wayang golek. Koyo opo crita lan bentuk saka jenis-jenis wayang kui mau simbah janji bakal crita ana liya dina.

Ra kroso jam wis nunjukake angka sewelas, senajan aku wis turu awan mau nanging mripat iki wis nggandul koyo pengen digawe turu. Awit saka kui aku ngajak simbah mantuk mergo wis ngantuk.

cerita-pengalaman-pribadi-basa-jawa-nonton-wayang
Senajan pertunjukan wayang kulit ana ing kelurahan durung rampung simbah purun kundur mergo aku wis ngantuk.

Cerita pengalaman pribadi basa jawa di atas menjadi salah satu contoh cerita cekak dalam bahasa jawa. Semoga dengan membaca artikel berbahasa jawa di atas menjadikan kita senantiasa bersemangat untuk melestarikan kebudayaan jawa. Semoga bermanfaat.