Contoh Artikel Bahasa Jawa Kesehatan Gigi

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

19 Agustus, 2015

Contoh Artikel Bahasa Jawa Kesehatan Gigi

Loading...

Sugeng enjing kanca sedaya. Artikel tentang kesehatan gigi di bawah ini semoga dapat menjadi contoh artikel bahasa jawa yang dapat kita jadikan sebagai referensi dalam membuat catatan basa jawa singkat baik dalam tema kebersihan, kebersihan, kebudayaan, ceramah, maupun referensi dalam membuat pidato bahasa jawa. Untuk itu kami silakan untuk menyimak dan mencermati urain di bawah ini.

Nduweni waja  ingkang kiyat ugi waluya ngrupikaken panyumpenan sedaya priyantun. Kejaba punika ugi, waja nyabenan wigatos lebet mbiyantu pancernaan dhaharan ingkang njejibahan kaping sepisan kagem nglembataken dhaharan sadereng mlebet datheng usus kita sedaya. Kanthi nggadahi waja ingkang waluya ugi, mila esem kita bakal kraos mboten awrat kagem ditumindakaken. Lajeng, menapa wonten cara gampil ngreksa kasarasan waja ingkang sae ugi kasinggihan?
contoh-artikel-bahasa-jawa-kesehatan

Kanca sedaya contoh artikel bahasa jawa kesehatan menika badhe caos cara kagem njagi kawarasan waja. Sawonge tentu ora gelem ngalami lara untu karo ngalami sing jenenge untu krowok lan macem-macem masalah untu liyane. Amarga kuwi, awake dhewe kudu njaga kawarasan waja supaya ora ngalami menyang loro lelaraan kesebut. Cara iki arep ngetengahake siji artikel sing bokmenawa ngguna banget kanggo pamaca babagan kawarasan waja. Iki 5 cara gampang njaga kawarasan untu kanthi becik lan bener :

  • Kita kedah nebihi dhaharan legi amargi mboten sae kagem kasarasan waja kita. Dhaharan legi utawi manis kesebat badhe mengendap wonten lebet sela-sela waja kita ugi ngrupikaken panggen uripeng bakteri ingkang ingkang badhe ngrisak waja kita. Dhahar dhaharan ingkang kathah ngandung kalsium kados alpukat, brokoli ugi kacang-kacangan kagem kasarasan waja kita. 
  • Mbiyasakna kagem nyikat waja kita kaping kalih sadinten utawi sawising dhahar. Kersanipun tirah-tirah dhaharan mboten ngendap teng sela-sela waja. Dadosipun waja kita badhe langkung waluya ugi resik saben dintenipun. 
  • Kita kedhah ngrawat waja kita piyambak kaliyan kasinggihan ugi menawi wonten masalah kaliyan kasarasan waja kita kados gusi ingkang ludiran (berdarah), utawi ingkang aboh Enggala menyang dokter spesialis waja. Kersanipun masalah wonten waja kita kesebat saged enggal dipun tambani. 
  • Kita kedhah sowan datheng dokter spesialis waja kagem mriksani ugi ngecek kasarasan waja kita saben 6 (enem) wulan sepisan. 
  • Miwiti sakmenika ugi, saking kebiasaan ngeses utawi ngrokok. Amargi kandungan nikotin lebet ses yektos mboten sae kagem kasarasan waja kita.

Dengan mencermati uraian di atas mudah-mudahan dapat memberikan kita gambaran dan sedikit pemahaman dalam membuat artikel berbahasa jawa baik tema budi pekertipendidikan, kebersihan, lingkungan, kebudayaan, ceramah, serta dalam menyusun pidato bahasa jawa. Demikian contoh artikel bahasa jawa kesehatan semoga bermanfaat.