Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

30 November, 2014

Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa


Ing crita Ramayana marang Rama karo bojoné Shinta lan Admiral tindak ana alas kanggo nindakake janji Rama ngumbara anggun Dandaka ana alas. ing wektu sing Shinta diculik dening Rahwana, sampeyan pengin ndeleng critane saklanjute. Cekidot langsung wae simak cerita ramayana bahasa jawa ana ing ngisor iki.

Crita Ramayana wiwit karo wong jenenge Rama, putra Prabu Dasarata makutha saka ing Kosala karo ibukutha Ayodhya. Telung stepbrothers disebut Barata, Lakshmana lan Satrukna. Rama lair saka garwa pisanan kang Dasarata dijenengi Kausala, Barata saka bojoné sing kapindho jenengé Kaikeyi lan Lakshmana lan Satrukna saka tangan garwa nomer tiga dijenengi Sumitra. Padha manggon kanthi ayem tentrem. 

Wiwit enom, Rama lan Lakshmana sinau dadi pemuda kang gagah lan kendel. Rama banjur nggabungake sayembara ing bangsa iku ibukutha Deblore Wideha.  Sak wise bisa njupuk pusaka gadhahanipun Prabu Janaka gandhewo, piyambakipun dirabeake karo putri ragile sing jenenge Sinta, Lakshmana banjur nikahi Urmila, adhine Sinta. 

Sawisé Dasarata Rama tua, Rama ngrancang kanggo ngganti dadi raja, gagal sawise Kaikeyi ngelingake janji Dasarata sing anduweni hak dadi raja iku Barata lan Rama kudu dibuwak 15 (limalas) taun. Ing basis saka ing janji sing anggun Rama tindak bara menyang alas Dandaka, sanajan dilarang marang ibu lan Barata dewe. Tindak e Rama iku diiringi dening Sita lan Lakshmana. 

Nanging saka lungane Rama ndadekake Dasarata sedih lan pungkasanipun mati. Kanggo angganti raja, prajurit kerajaan sarujuk kanggo ngangkat Barata dadi raja. Ananging deweke ora gelem, amarga rumongso kang berhak dadi raja yaiku Rama, kakangne dewe. Mergo iku Barata diiringi parajurit lan punggawane, mapah Rama saka ing alas. 

Wektu ketemu Rama, Barata nangis sinambi ngandhani bab matine Dasarata. Barata Banjur njaluk Rama bali menyang Ayodhya lan munggah tahta angganteni Dasarata. Nanging Rama ora gelem lan isih nglakokaké printah kang rama lan ora nyalahke ibune tiri, Kaikeyi sapisan maneh njaluk Barata dadi kekarepane kanggo munggah tahta. Sawise nampa sepatu saka Rama, Barata bali menyang kerajaan lan nglakokaké pamaréntahan kang dadi wakil saka kakangné. 

Akeh pacoban kang diadhepi dening Rama lan Lakshmana, ing pangembaran ana alas. Mungsuh Annoying punika Surpanakha, raksesi sing kepengin dadi bojone Rama lan Lakshmana. Akibate, irung lan kuping Surpanakha dibabat entek marang Lakshmana. Kanthi kalah lan kawirangan, Surpanakha ngeluh marang kakangne, ratu setan Rahwana ing Alengka lan mbujuk supoyo ngrebut Sinta saka Rama.
cerita-ramayana-bahasa-jawa
Rama dan Sinta

Kanthi bantuan saka Marica kanggo dandan, Rahwana menyang kidang, Rahwana nyulik Sita ngatur lan digawa menyang Alengka. Manuk Jatayu sing upaya kanggo ngalangi Rahwana mati amergo senjatane Rahwana. Sadurunge teka patine, Jatayu isih kagungan wektu kanggo ngabarake kahanane Sinta marang Rama lan Lakshmana sing pada goleki Sinta.

Pas Nggoleki Sinta iki, Rama lan Admiral ketemu raja kera kang aran Sugriwa lan Hanuman. Piambake Padha gawé ikatan pasaduluran ana ing kabungahan lan kasusahan. Kanthi bantuan saka Rama, Sugriwa bisa bertahta bali ana Kiskenda sawisé ngalahaké Subali sing jahat. Sak wise, Hanuman iki dhawuh kanggo mbantu panelusuran Rama kanggo Sita. Kanthi tentara kethèk pimpinan Anggada, putra Dèwi Anjani, padha nggoleki Sita. Sempati angarahake, supaya menyang pesisir kidul. Tekan Alengka, Hanoman mlumpat saka ndhuwur gunung Mahendra. Dumugi ing ibukutha Alengka, Hanoman kasil ketemu Sinta lan kacarita marang Rama. Strategi kanggo mbebasake Sinta banjur disusun. 

Wibisana nyaranake, (adhine Rahwana sing mbelot dhateng pasukan Rama), digawe kreteg menyang Alengka. Sawise Kreteg iku dadi banjur pasukan kethek podo nyerbu marang Alengka (Rahwana). 

Akhire, Rahwana lan pasukane kalah. Wibisana banjur dilantik dadi raja ing Alengka, nggantosaken sadherekipun ingkang tilar donya ing perang. 

Sawise kasil mbebasake Sita, Rama lan Sinta, Lakshman, ugo kabeh prajurite (kalebu tentara kethèk) bali menyang Ayodya. Dumugi ing ibukutha negara Kosala, padha disambut dening Barata, Satrukna, Basa Ratu, punggawa lan prajurit, ugo kabeh wong Kosala. Sak nalika iku kanthi disekseni dening wong-wong mau, Rama banjur dilantik dadi Raja.

Nah semoga cerita Ramayana bahasa jawa di atas dapat kamu jadikan referensi sebagai cerita maupun dongeng. Semoga bermanfaat.

Baca Juga: