Cerita bahasa jawa katresnan Terbaru 2017

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

24 Mei, 2015

Cerita bahasa jawa katresnan Terbaru 2017

Sugeng enjing kanca sedaya, cerita bahasa jawa katresnan terbaru 2017 di bawah ini merupakan salah satu cerita teman SMA yang sepertinya cukup menarik untuk kita kemas menggunakan bahasa jawa. Selain sebagai media belajar bahasa jawa semoga dengan membiasakan cerita dalam bahasa jawa kita akan semakin paham dan memahami karakter serta penggunakan basa jawa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mari kita simak bersama cerita cekak di bawah ini.

Witing trisna jalaran saka kulina. Mbokmenawi tembung-tembung punika ingkang paling tepat konjuk kula. Nami kula Anita, wonten tahun 2017 menika kula lenggah ing bangku kelas XII SMA. Kula gadhah satiyang tangga kakung ingkang kala niki saweg kuliah tingkat setunggal, naminipun Adhi. Kula tanggenan sami piyambakipun ket saking lair. Angsal dipunsanjang piyambakipun sampun kados kakang kula piyambak. Piyambakipun mirengan sanget ing kula. Piyambakipun sae uga humoris. Kula remen sanget tumrap piyambake. Awale raos niki namung sawates raos rena amargi dipunmirengaken kados satiyang rayi, nanging dangu kedangon raos niki tuwuh dados benih tresna ing manah kula. Riyen wanci ing Sekolah madya setunggal (SMP) kula ugi nate remen sami piyambakipun. Kula kinten raos punika namung dampak saking masa puber kula. Piyambakipun remen nyanjung awaku, amargi punika kula sempat ngira yen piyambakipun ugi tresna kula. Maklum kemawon kula enggal ucul saking masa bocah. Awit saking menika kula samenika tertarik kagem nyerat buku diary salah satunggaling nggeh cerita bahasa jawa katresnan terbaru 2017 menika.

cerita-bahasa-jawa-katresnan

Waos Ugi: Naskah darama bahasa jawa tentang pendidikan

Kala niki raos punika wangsul malih. Kula wangsul ngangenaken piyambakipun. Kirangan saking pundi awalipun, nanging alon-alon kangen punika tambah nyiksa. Kala piyambakipun wangsul datheng panggen kuliah, kula rumaos tebih sanget saking piyambakipun. Nanging kala piyambakipun ing griya, kula bersikap seolah-olah mboten kedadosan menapa-menapa ing kula. Saleresipun kula sampun nyobi kagem ngilangaken pangraos niki. Kula mangertos, mboten mungkin kula sanguh dados kasihipun. Piyambakipun sampun nganggep kula sami kados adhinipun, uga menapa tembung tiyang sepuh kita menawi kita pacaran. Kula isin sami pangraos kula niki. Kula bingung kedah kados pundi. Kula terus ngupados mendem raos menika.

Cerita bahasa jawa katresnan

Dinten niki dinten minggu. Dinten ingkang tepat kunjuk kula nglumuh-lumuhan. Sapadintenan niki kula namung lenggah ing ngajeng tv. Kala saweg nyamleng-nyamlengipun nonton FTV, hp ku muni. Kula pendet kaliyan lumuhipun. Kula ningal enten 1 timbalen mlebet saking nomor mboten kula tepang. 

“halo…” 

“nggih halo.. Anita nggih??” 

“inggih, bener.. Niki sinten??” 

“niki kakang, dek..”, wangsul suwanten ing seberang ngrika. 

“kakang sinten??” 
cerita-bahasa-jawa-katresnan

Waos Ugi: Contoh Parikan dan Artinya

“kang Adhi.. Masok dek mboten ngenalin suwaraku?? Ge menapa sakmenika dek??”
Kang Adhi?? Jantung kula menika kaya copot nalika piyambakipun nyebutin naminipun. Kula mboten pitados kalo ingkang nelfon niki kang Adhi. “kula ngimpi mboten ya??”, batos kula. Kula jiwit lengen kula kagem mestekake. Owh, sakit. Jebulna kula mboten ngimpi. “bakal dadi tambahan cerita bahasa jawa katresnan terbaru 2017 ing buku diary kula dinten iki”, batos kula.
“lho dek, ditakoni kok meneng??” 
“o..o..e iya.. Sory kang…”, kula gragapan. 
“hahaha… lucu.. O nggih pun riyen nggih dek, benjing sambet malih. Bye..” 
“inggih kak, bye..” 

Klik. Telfon mati. Kula taksih kaget. Mboten pitados sami menapa ingkang saweg kemawon kedadosan. “kang Adhi nelfon kula. Oh my God pertanda menapa niki??” Seru kula lebet manah. Kawit kala punika piyambakipun asring menelfon kula. Piyambakipun cerios pandalon-pandalon kuliahnya. Kula ugi kathah curhat sami piyambakipun. Manah kula tambah katresnan. Kula tambah pitados ngimpi kula badhe dados kasunyatan. 
cerita-bahasa-jawa-katresnan

Waos ugi: Artikel bahasa jawa tentang budi pekerti

Kalih wulan nglajeng. Masa pedekate kula sampun rampung. Dinten niki kula resmi dados pacare kang Adhi. Wau dalu, piyambakipun ngleraken isi manahipun. Piyambakipun ngujar badhe salajeng enten konjuk kula. Kula bahagia sanget. Jebulna tresna kula mboten bertepuk sisih asta. Mekaten cerita bahasa jawa katresnan terbaru 2017 menika kula serat kagem buku diary.