Naskah Drama Bahasa Jawa 6 Orang

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

21 Mei, 2015

Naskah Drama Bahasa Jawa 6 Orang

Sugeng Ndalu Kanca Sedaya, Bagi Teman-Teman Yang Sedang Mencari Referensi Naskah Drama Bahasa Jawa 6 Orang langsung Saja Bisa Kita Simak Bersama Di Bawah Ini. Namun Sebelumnya Sebagai Gambaran, Naskah Drama Ini Merupakan Suatu Drama Pendidikan Dimana Dalam Suatu Hari Saat Ada Ulangan Matematika Siswa Kelas 7 B Yang Bernama Iwan, Dona, Serli, Dan Andi Yang Saling Bekerjasama Dalam Mengerjakan Ulangan Alias Contek-Contekan. Sementara Itu Bima Sebagai Siswa Paling Pintar Di Kelas Tidak Mau Memberikan Jawabannya Kepada Mereka. Seperti Apa Naskah Drama Bahasa Jawa 6 Orang Tersebut Sehingga Ketahuan Ibu Guru Mereka Saat Saling Mencontek Langsung Saja Kita Simak Di Tekape.

Iwan :      “Dona, aku njaluk jawaban soal nomor  lima (5) lan enem (6).
Dona :         “C karo B”
Serli :         “yen soal nomor  telulas (13), limalas (15) lan telulikur (23) jawabane apa Wan gonamu?
Iwan :      “telulas jawabane C, limalas A, yen nomer telulikur ayu ya durung bisa njawab Ser”
Andi :          “Huss, ojo seru-seru ngko bu guru mireng”
Serli :         “lha soale angel kabeh, isih akeh soal sing durung bisa tak jawab”
naskah-rama-bahasa-jawa-6-orang

Ana ing naskah drama bahasa jawa 6 orang iki diceritakake Bocah 4 kui pada turun-turunan jawaban. Kaya biasane Bima sing terkenal dadi bocah paling sregep lan pinter dewe ana kelas katon sante lan ora turun-turunan kaya kanca-kancane. 

Iwan :      “Bim, kowe wis rampung?”
Bima :        “durung sih Wan, tapi kurang telung soal tok”
Iwan :      “Aku kandani jawaban nomer 23 ketuk 25 Bim”.
Bima :        “Walah Wan rausah ya, emoh ngandani aku”
Iwan :      “Lha emange nopo Bim? Kanca we kowe ki ra gelem kandan-kandanan”
Dona :         “Iya Bim, kowe ki ra nggaya suk raoleh nyonto ne kancane lho”
Andi :          “Iya, kowe kan sing paling pinter sak kelas Bim mbok pisan-pisan ngandani kancane”
Bima :        “Iya sih, tapi ya ura turun-turunan ngeneki carane”
Serli :         “Lha napa j Bim? Mug telung soal we!”
Bima :        “Ah kanggo aku nyonto apa sing wenehi turunan pada-pada le ora bener, dosane pada. Aku ora turun-turunan merga wedi dusa,  sory y my best prend”.
Serli       :        “Tapi iki soale angel tenan Bim, raisa nggarap aku blas ra ndue gambaran jawabane”
Dona :         “Mbok ewangi Bim pisan-pisan kowe ki ro kanca we ngunu”
Bima :        “Emoh ya emoh”
Andi :          “yawis. Urusen awakmu dewe Bim.” (Nesu)
Iwan :      “wis, kita ndelok buku wae yuh”
naskah-rama-bahasa-jawa-6-orang

Iwan banjur ngetokake buku saka tas e dewek e kanthi meneng-meneng supaya ora diconangi ibu guru banjur ndelok rumus kang ana ing buku iku. Sawise kui banjur Serli nakoke jawabane marang Iwan.

Serli  :         “Piye wan? Ana apa ora?
Iwan :      “ana, rungoke ya telulikur (23) A, patlikur (24) C, selawe (A)”
Ananging apes temen ki bocah-bocah bandel, merga suwarane Iwan sing buanter Ibu guru mireng apa sing pada digunemke mau. 
Bu Guru :      “Cah papat iki, gaweane turun-turunan wae. Metu seka kelas tinggal garapanmu kabeh”

Merga keconangan turun-turunan siswa cacah papat (4) dihukum supaya ninggalake kelas lan ora oleh melu ulangan kesebut.

Nasehat saka naskah drama bahasa jawa 6 orang ana ing nduwur: Dadi murid iku aja seneng nyonto lan turun-turunan marang liyane merga kui ora apik tumrap masa depane kita kabeh. Luwih becik digarap dewe tanpa nyonto apa wae hasile yen dilakoni kanthi temenan mesti bakale sae.