Cerita Rakyat Bahasa Jawa Bawang Merah Lan Bawang Putih

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

13 Agustus, 2015

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Bawang Merah Lan Bawang Putih

Sebuah cerita rakyat bahasa jawa Bawang Merah lan Bawang Putih di bawah ini akan disampaikan menggunakan bahasa jawa ngoko yang sederhana dan tentunya secara singkat. Kisah kedua saudara ini memang telah lama dikenal oleh rakyat Indonesia. Tak heran jika hingga kini kisah yang melambangkan kebaikan dan keburukan tersebut dikenal dengan sebutan cerita rakyat. Bagaimana kisah saudara yang memiliki sifat jauh antara satu dan yang lainnya tersebut disampaikan menggunakan bahasa jawa ngoko? Monggo langsung sesarengan kita simak.

Jama dhikik, ana keluarga sing nduweni sawong puteri sing diwenehi jeneng Bawang Putih. Ananging ana sawijining dina, embok Bawang Putih lara lan akhire sedha. Sakwise kedaden kuwi, Bawang Putih urip dhewe karo Bapaknene. Bapakne Bawang Putih yaiku sawong bakul sing kerep lelungan adoh. Amarga ora tega mungkur Bawang Putih dhewen neng ngomah, akhire Bapakne Bawang Putih rabi meneh karo sawong randha. Randha kesebut nduweni anak siji sing diwenehi jeneng Bawang Merah. 
ilustrasi-cerita-rakyat-bahasa-jawa-bawang-merah-lan-bawang-putih

Sasupayaere pangarah Bapaknene yaiku supaya Bawang Putih ora kesepen lan nduweni kanca sing ngewangine neng ngomah. Ning jebulna, embok lan mbakyu tiri Bawang Putih nduweni sifat sing ala. Dekne kabeh katon becik ana Bawang Putih mung pas Bapakne ana. Ning pas Bapakne lunga bakul, dekne kabeh ngongkon Bawang Putih ngerjake sasawijining pagawean ngomah kaya sawong batur. Jebulna nasib ngenes Bawang Putih durung mandheg nganti semono, selang sawentara wayah, Bapakne Bawang Putih uga lara lan akhire tilar ndunyo. 

Saiki, embok tiri lan Bawang Merah tambah ala marang Bawang Putih. Malah-malah wayah ngaso Bawang Putih uga tambah kewates. Sabendina dheweke kudu ngladeni kabeh kebutuhan Bawang Merah lan embok tirine. Nganti ing esuk pas Bawang Putih umbah-umbah neng kali, tanpa dingerteni salah siji slendang kesenengane Bawang Merah kenter. Pas ketuk ngomah, Bawang Merah nyengeni Bawang Putih amarga slendange ora ketemu. Dheweke ngongkon Bawang Putih nggoleki slendang kuwi lan ora oleh mulih sadurung nemokake. Akhire, Bawang Putih nurut kali kanggo nggoleki slendang sing ilang. Nganti wayah mbengi, slendang kuwi durung uga dheweke temokake. 

Pas nurut kali, Bawang Putih ndeleng siji gubuk, jebulna gubuk kuwi dipanggoni saka sawong mbah putri dhewean. Bawang Putih akhire njaluk izin kanggo nginep sewengi. 

Bagaimana kelanjutan dari cerita rakyat bahasa jawa Bawang Merah lan Bawang Putih setelah perempuan malang tersebut menginap di kediaman seorang nenek? Langsung saja yuk kita lanjutkan ceritanya di bawah ini.
Baca Juga: Naskah Drama Bahasa Jawa Persahabatan
Mbah putri kuwi tansah gemati, dheweke ngijinake Bawang Putih kanggo nginep. Mbah putri kuwi uga nakoni Bawang Putih, lan kepriye dheweke nganti neng panggon kuwi. Bawang Putih banjur nyeritoke nasib sing dialami dheweke, nganti mbah putri sing krungu kuwi rumangsa mesakake. Jebulna, slendang sing digoleki Bawang Putih ditemokake si mbah putri. Lan mbah putri kuwi arep mbalekna slendang kuwi kanthi syarat Bawang Putih kudu ngancani sajrone seminggu. Bawang Putih nrima tawanan kuwi kanthi seneng ati. 

Wayah seminggu wis nuli, lan saiki wayahe Bawang Putih kanggo mulih. Amarga sajrone semono Bawang Putih sregep banget, mbah putri kuwi menehake slendang sing dhisik dheweke temokake lan menehi bebungah ana Bawang Putih. Dheweke dikongkon mileh saka loro woh labu kanggo digawa muleh. Awale Bawang Putih pengen nolak, naning amarga pengen ngajeni paweweh, Bawang Putih akhire mileh labu sing cilik kanthi alasan wedi ora kuwat nggawane. Lan mbah putri kuwi mung ngesem krungu alasan kuwi. 

Sakwise kuwi, Bawang Putih cepet mulih lan mbalekna slendang kuwi ana Bawang Merah. Sakwise kuwi dheweke cepet menyang pawon kanggo nyigar labu lan mangsak. Nanging ebo kagete dheweke, amarga pas labu kuwi disigar, jebulna labu kuwi isine emas sing akeh banget. Sacara ora sengaja, embok tiri Bawang Putih ndeleng lan ngrebut kabeh emas kuwi. Dudu mung kuwi, dheweke uga meksa Bawang Putih kanggo nggawake dhewekne saka endi dheweke oleh labu ajaib kuwi. Bawang Putiha nyeritoke kabeh kedaden sing dialamine. 
ilustrasi-labu-dalam-cerita-rakyat-bahasa-jawa-bawang-merah-lan-bawang-putih

Apakah setelah mendapatkan emas permata tersebut Ibu dan Anak tersebut lantas bersyukur dan berterimakasih pada Bawang Putih? Atau justru bertindak sewenang-wenang melebihi sikap mereka selama ini? Jangan kemana-mana tetap simak cerita rakyat bahasa jawa Bawang Merah lan Bawang Putih selanjutanya.

Krungu cerito Bawang Putih, muncul pangarah ala neng supayaak embok tiri sing serakah kuwi. Esok esuke, dheweke ngongkon Bawang kanggo nglakoke hal den samya kaya sing silakukan Bawang Putih, dheweke ngarep-arep arep bisa nggawa mulih labu sing luwih gedhe dadine isinya luwih akeh. 
Singkat cerito, Bawang sing lumuh kuwi tiba neng gubuk mbah putri, lan dhewekea tinggal semono sajrone seminggu. Ning amarga sifatnya sing panglumuh, dheweke mung nglumuh-lumuhan wae lan ora arep ngewangi pagawean si mbah putri. Lan pas wis wayahe mulih, dhewekea neng kongkon mileh labu dadi bebungah. Tanpa mikir dawa, dheweke teras njupuk labu sing gedhe lan cepet mlayu mulih tanpa mengucapkan terimakasih. 

Sakwise tiba dingomah, emboke seneng banget ndeleng anake nggawa labu sing gedhe banget. Dheweke mikir mesti emas neng jerone cukup akeh. Amarga ora pengen kawruhan saka Bawang Putih lan wedi nek Bawang Putih jaluk kanggonan, dekne kabeh ngongkon Bawang Putih misuh dikali. Sakwise kuwi dekne kabeh mlebu kamar lan menguncinya karo rapet. 

Kanthi ora sabar, dekne kabeh cepet nyigar labu kuwi. Ning ora dinyana, dudu emas sing ana ing njerone. Ngliyakne labu kuwi dikebaki ula, kalajengking, kelabang, lan macem-macem kewan liyane. Kanthi cepet kewan-kewan kuwi metu saka labu lan nyokot anak lan embok serakah kuwi. Dekne kabeh ora bisa kabur, amarga lawang kamar kabeh dikunci rapet lan ditutup lemari saka njero. Akhire, dekne kabeh mati neng njero kamar bareng keserakahane dekne kabeh. Sakwise dekne kabeh mati, kewan-kewan kuwi ngilang.

Demikian kisah Bawang Merah dan Bawang Putih yang kerap diceritakan oleh orang tua. Selain itu film kartun maupun senetron juga kerap mengangkat cerita ini karena jukup bagus dan terdapat pelajaran di dalamnya agar kita tidak serta merta mengikuti hawa nafsu kita. Semoga kisah singkat tersebut dapat menghibur teman-teman semua dalam cerita rakyat bahasa jawa Bawang Merah lan Bawang Putih.