Cerkak Bahasa Jawa Tema Sumpah Pemuda

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

19 Oktober, 2015

Cerkak Bahasa Jawa Tema Sumpah Pemuda

Loading...

Ngawiti cerkak bahasa jawa tema sumpah pemuda iki ditulisake yen dina Sumpah pemuda sing awake dhewe elingi saben udhar 28 Oktober kuwi ora muncul karo dhewene. Nek didelok saka sejarahnya, Sumpah pemuda dianyak pas sekelompok pemuda rumangsa butuh ana siji perekat lan pemersatu ben bangsa awake dhewe luwih kuwat kanggo ngrebut kemerdekaan Indonesia.

Sumpah pemuda ngrupakne Sumpah setia saka pakoleh rumusan kerapetan pemuda-pemudi Indonesia utawa sing dikenal karo Kongres pemuda l lan Kongres pemuda II. Nah, liwat kongres kuwi awake dhewe bisa ngenal Sumpah pemuda.
cerkak-bahasa-jawa-sumpah-pemuda

Kongres pemuda I neras neng Jakarta, nang 30 April dumugi 2 Mei 1926. Neng kongres kuwi, dekne kabeh ngomongna pentinge poro sijen bangsa kanggo perjuangan menuju kemerdekaan. Banjur, nang udhar 27 dumugi 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia bali ngenekake Kongres pemuda II. Lan, nang udhar 28 Oktober 1928, kabeh pamawa macakne Sumpah pemuda. Ket wektu kuwi, saben udhar 28 Oktober, awake dhewe mengeti dina Sumpah pemuda.

Rumusan Sumpah pemuda 

Rumusan kuwi tinulis Mohammad Yamin neng siji dluwang wektu krungokake pidato saka Mr. Sunario nang dina paling akhir kongres. Inti saka isi Sumpah pemuda kuwi yaiku siji Nusa, siji Bangsa, lan siji basa. Iki sing sanuli menjiwai pemuda-pemudi Indonesia jero ngrebut lan ngukuhi mawa mengisi kemerdekaan Indonesia.

Tokoh sing terlibat ana ing cerkak bahasa jawa tema sumpah pemuda iki pancen akeh. Akeh tokoh sing dadi pamawa jero Kongres pemuda I lan II. Dekne kabeh teka makili macem-macem organisasi pemuda sing ana wektu kuwi. Neng antarane ana sing dadi panggering, kaya Soegondo Djojopoespito saka klumpukan pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) sakanggo pangarep lan wakile, R.M. Djoko Marsaid.
Baca Juga: Teks Pidato Bahasa Jawa Sumpah Pemuda
Sementara Mohammad Yamin saka Jong Sumatera Bond dadi sekretaris lan bendaharane Amin Sjarifuddin saka Jong Bataks. Dekne kabeh uga dibantu saka Djohan Mohammad Tjai saka Jong Islamieten Bond, ugo R. Katja Soengkana wakil saka pemuda Indonesia, Senduk saka Jong Celebes, Johanes Leimena saka Jong Ambon, lan Rochjani Soe’oed yaiku pemuda Kaum Betawi. Sumpah pemuda lan kemerdekaan kelairan Sumpah pemuda dadi senjata sing ampuh kanggo ngrebut kemerdekan saka tangan penjajah. Kanthi semangat poro sijen lan kesijen bangsa, kelingan para pemuda Indonesia wektu kuwi tambah kuwat amarga dekne kabeh ora berjuang dhewe. Dadi, Sumpah pemuda yaiku salah siji tonggak sejarah kemerdekan Indonesia.

Dina sumpah pemuda ing tahun 2015 iki bakal kita pengeti udhar 28 ana ing dina rabu minggu ngarep. Semoga sajian cerkak bahasa jawa tema sumpah pemuda di atas memberikan kita pemahaman sejarah tonggak kemerdekaan Indonesia.