Berita Bahasa Jawa Ekonomi: Industri Fintech Bakal Tuwuh Subur neng Indonesia

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

29 April, 2017

Berita Bahasa Jawa Ekonomi: Industri Fintech Bakal Tuwuh Subur neng Indonesia

Loading...

Berita Bahasa Jawa Ekonomi – Industri financial technology (fintech) utawa pambiayaan sing manfaatke teknologi diprediksi bakal tuwuh subur neng Indonesia.

Mangkana katur kepala departemen kebijakan lan pengawasan sistem pembayaran Bank Indonesia, Eni Vimaladewi Panggabean, PhD ing kuliah umum kanthi tema "financial technology : inovasi ekonomi digital dalam sistem pembayaran" neng gedung C lantai 4 UDIP semarang, dina kamis (27/4) kepungkur.

Kuliah umum diprakarsai saka fakultas ekonomika lan bisnis (feb) universitas dipenogoro karo bank Indonesia iku ditekani atusan panguga, anyak saka mahasiswa lan dosen.


Data statistik nyatet, transaksi fintech Indonesia ing tahun 2017 dikirakne ngasi usd 18,6 miliar utawa Rp 247,65 triliun kanthi nillai ijol Rp13.300 saben dolar AS.

Lagekne sajrone 2016 aji transaksi fintech neng Indonesia sekitar usd 15 miliar utawa Rp 199 triliun kanthi kurs sing padha. Cacah iku mung 0,6 persen saka total aji transaksi global sing ngasi usd 2.355,9 miliar.

Eni sing uga alumni feb undip kuwi ngaji, laden perbankan saiki nduweni tambahan pesaing saka startup-startup fintech sing nduweni ide-ide inovatif ing ngewehake laden perbankan kayata nawarake pembiayaan KTA BCA utawa nawarake pambiayaan kredit pemilikan rumah (KPR).

Pada karo definisi financial stability board (fsb) nganggo fintech ing papat kategori nganggo dasar jenis inovasine, pisan yaiku market provisioning, kapindho invesment and risk managemen, banjur paymen clearing and settlement, uga keri dewe deposit lending and capital raising.

Eni ngungkepake, wis ana 142 upaden fintech beroperasi neng Indonesia sing ngobah neng papat kategori sing beda. Mayoritas utawa 56 persen diwatarane ngobah ing kategori payment, clearing, lan settlement. Kaya dompetku, kudo, 2c2p, kertuku, veritrans lan liya dadine.
"nganggo dasar identifikasi sing kita lakoke ana 18 fintech kategori deposit, landing, capital raising (dlcr) sing beroperasi neng Indonesia karo pamapatan dana neng perbankan lan nggunakne instrumen sp existing kanggo nyalurake lan ngumpulake dana," bacute.
Dheke nerwacakne, fintech uga dianggep bisa menehi guna, watara liya nyebarake invormasi kayata pambiayaan KTA BCA utama KTA Mandiri kanggo masyarakat, ngundhakake efisiensi ekonomi, mengurangi informasi sing asimetri, ngundhakake standar pangladen, nyurung kompetisi sing waras, lan ngundhakake akses pamayu upadi adhep produk kedhuwitan, khususe sektor UMKM.
"sanajan mangkana, sairing guna sing digawa fintech, ana uga risiko, klebu panjupukan risiko lumuwih uga risiko peretasan," banjur dheweke.
Macem-macem risiko iku durung sakebake paling dhuwuri, ngeling model bisnis fintech durung sakebake terdefinisi kanthi becik lan cakupan regulasi sing ana.

Kanggo kuwi, Bank Indonesia ing 14 november 2016 kepungkur, wis ngresmekake BI  fintech office, ngrupakne ajang asesmen, mitigasi resiko lan evaluasi dhuwur model bisnis lan produk/laden saka fintech, uga inisiator riset kemempengan laden kedhuwitan berbasis teknologi. Berita Bahasa Jawa Ekonomi diterjemahake saking: http://jateng.tribunnews.com/2017/04/27/eni-vimaladewi-yakin-industri-fintech-bakal-tumbuh-subur-di-Indonesia