Contoh Artikel Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

08 Mei, 2015

Contoh Artikel Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Sugeng sonten kanca sedaya, bagi teman-teman yang sedang mencari referensi contoh artikel bahasa jawa tentang pendidikan, di bawah ini akan kami sampaikan sebuah artikel pendek yang tentunya telah kita susun dengan menggunakan bahasa jawa. Meskipun artikel ini belum sempurna, setidaknya bisa menjadi referensi maupun contoh teman-teman untuk membuat artikel lain. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

Wigatinipun Pamucalan

Pamucalan dados salah satunggaling bab ingkang wigati tumrap kita sedaya, mila saking menika pamerintahan Indonesia majibaken dumatheng sedaya rakyat kagem nindakaken pamucalan sajroning 12 tahun. Sinaosa pamucalan wonten pawiyatan mboten namung dados satungal-satunggaling kasuksesan manungsa ananging pamucalan saged dados modal awal kagem nggayuh cita-cita kita. Kanthi mangertosi wigatinipun pamucalan tumrap kita sedaya saprayoganipun rakyat Indonesia glampahaken kewajiban saking pamerintahan kagem nderek pamucalan utawi pendidikan 12 tahun. Wigatinipun pamucalan kunjuk manusa yaiku kagem dadosaken manusa ingkang langkung sae uga anggadahi karakter.
artikel bahasa jawa tentang pendidikan
Baca Juga: Contoh Dongeng Fabel Bahasa Jawa
Pamucalan kajawi wigati konjuk pidamelan ugi wigati sanget konjuk ndadosaken manusia langkung sae amargi saged ndamel kita sedaya langkung beradab. Ing umumipun pamucalan dados dasar saking budaya uga tatanan ing masyarakat. Pamucalan ndamel kita sedaya dados manusia langkung pinter lan trampil konjuk gesang wonten masyarakat. Nuwuhaken karakter ing ugi ngrupikaken salah satunggaling tujuan pamucalan, kanthi mekanten, pamucalan utawi pendidikan saged nyiptakaken Sumber Daya Manusia ingkang langkung sae.

Pamucalan Konjuk Kemajengan Bangsa

Contoh artikel bahasa jawa tentang pendidikan Konjuk kamajengan bangsa, pamucalan anggadahi peran ingkang sanget wigati ing lebetipun. Mila saking menika manusa ingkang sae mbetahaken pamucalan utawi pendidikan langkung-langkung wonten salebeting persaingan global ingkang kompetitif kados samenika wekdal, pamucalan dados salah satunggaling radin konjuk saged bersaing kalian bangsa sanes. Mboten namung pamucalan kamawon, nanging ugi mbetahaken keahlian ingkang cekap kunjuk ndamel majengen bangsa Indonesia. Kanthi SDM utawi Sumber Daya Manusia Indonesia ingkang anggadahi ketrampilan utawi keahlian ingkang cekap kita saged bersaing kaliyan bangsa sanes.
contoh artikel bahasa jawa tentang pendidikan
Baca Juga: Artikel Bahasa Jawa Tentang Wayang Kulit
Kanthi kasunyatan mekaten, mila sumangga kita sedaya sami-sami ngumutaken pribadi kita piyambak kagem nderek pawucalan kanthi satemen-temening.

Semoga dengan membaca artikel di atas dapat menambah wawasan kita dalam berbahasa jawa khususnya terkait dengan kosa kata jawa baik ngoko, krama, maupun krama inggil. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan saran untuk contoh artikel bahasa jawa tentang pendidikan di atas dapat menyampaikannya di kotak komentar.