Berita Dunia Pendidikan Hari Ini Ngagem Bahasa Jawa

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

26 Agustus, 2015

Berita Dunia Pendidikan Hari Ini Ngagem Bahasa Jawa

Loading...

Pawarta Basa Jawa - Berita dunia pendidikan hari ini ngagem bahasa jawa menginformasikan mengenai sistem dan program pemerintahan dalam menentukan nilai tunjangan profesi guru di Indonesia.

Anies Baswedan negaske pangajen kinerja lan kompetensi kanggo guru kudu dadi syarat utama njero paweweh tunjangan profesi. Kuwi amergane dibutuhake mekanisme pengawasan lan pangajen sing tepat, dadine pangajen kesebut adil.

"Kinerja guru butuh sadalan karo kompetensi sing di duweni guru, sertifikasi guru, lan pangregan sing diwenehna marang guru. Kanggo nyurung kinerja guru, pamerentah netepake menawa pangajen kinerja lan kompetensi guru kudu dadi syarat paweweh tunjangan profesi," kondho Menteri Anies, dina Rabu (26/8/2015).
berita-dunia-pendidikan-bahasa-jawa

Anies Baswedan muwuhi, Kemdikbud tandhang gawe padha karo TNP2K wis nglakoke ujicoba program Kinerja iki lan marang guru sing banjur dikenal kanthi sebutan KIAT GURU.
Program iki dilakoke saperlu mbangun perangkat kebijakan kanggo hubungke pembayaran tunjangan karo kinerja sing di duweni guru mawa nglibatake masyarakat njero paningkatake laden pamulangan.
Sanjero ujicoba sing dilakoke, ana telu kabupaten sing diajak tandhang gawe, yaiku Kabupaten Kaimana, Kabuten Ketapang, lan Kabupaten Keerom.

Panyedhakan sing dilakoke saka KIAT guru yaiku ndandani mekanisme lan transparansi pembayaran tunjangan kagem guru neng telung kabupaten kesebut, lan dikaitke karo kahanan lan kwalitas ladenane.

Sepisan "Liwat KIAT guru ugo, ana telu instrumen pangajen sing digunakne kanggo ngukur kinerja laden guru. pisan, nggunakne aplikasi sing bisa digunakne kanggo ndata ketekan guru lan murid kanthi akurat,".
berita-dunia-pendidikan-bahasa-jawa
Berita Dunia Pendidikan Hari Ini Ngagem Bahasa Jawa

Kapindho, instrumen kanggo ngecek kanthi cepet kabisan dasar para pamawa wulang njero literasi lan numerasi dasar murid utawa pamawa wulang. Pakoleh pemetaan kabisan dasar murid kanthi sederhana, banjure, bisa gae masyarakat kanggo meruhi saadoh endi capaian siswa neng desa dekne kabeh dibandingna karo standar capaian Kurikulum taun 2006.
Baca Juga: Pawarta Bahasa Jawa Terbaru 2015
Ketelu, instrumen sing bisa gae masyarakat mbiji kinerja laden guru kanthi dasar 5 tumeka 8 indikator sing kanthi sederhana nuntut undhak-undhakan kompetensi guru neng njero hal profesionalitas, kewasisan pedagogik, kewasisan anggone sosial, ugo kepribadian guru.
Instrumen kesebut diwenehke njero Formulir pangajen laden sing diisi lan dipepaki sasasen saka Komite pangguna laden saka wakilan wong tuwa murid, para tokoh agami lan masyarakat neng panggonan guru manggon, ugo warga masyarakat liyane.

"Ketelu instrumen kesebut digunakne dadi perangkat kebijakan kanggo ngaitake pembayaran tunjangan karo kinerja laden guru lan kanggo ningkatake akuntabilitas guru marang masyarakat. Babagkan iki sadalan karo amanat UU Nomor 5 taun 2014 babagan Aparatur Sipil negara, sing wis disesueke kanggo bidang pamulangan. Rencanane, ujicoba arep anyak dilakoke nang tengahan taun 2016 ngisuk," pungkasing berita dunia pendidikan hari ini ngagem bahasa jawa.