Cerpen Gagal Liburan Tugas Bahasa Jawa

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

28 Oktober, 2015

Cerpen Gagal Liburan Tugas Bahasa Jawa

Loading...

Cerpen gagal liburan tugas bahasa jawa - Kaya bocah enom liyane, Vivi uga pengen ngrasake liburan bareng pacare karo kanca-kancane. Nanging sayange, kepengenane kesebut digagalke saka kapindho wongtuane, paling utama saka emboke. Nganti akhire Vivi padhu karo emboke, Nanging tetap wae ora nggawe Vivi diolehake kanggo liburan menyang puncak bareng pacare karo kanca-kancane.

Nanging takdir kaya-kaya mihak kekarepan Vivi, esok dinane kapindho wongtua Vivi lunga kanggo niliki embok cilike, sabenere Vivi diajak kanggo melu bareng, Nanging Vivi nolak karo cara ngethok-ethok lara. Tentu kanthi kelungan wongtuane kuwi, Vivi dadi luwih gampang kanggo kabur saka omah, luwih-luwih meneh pak Yono, sopir Vivi ora mapah kapindho wongtuane menyang omah embok cilike kuwi. Karo pangrasa sing bungah banget, Vivi nyedaki pak Yono.

macet-gagal-liburan
cerpen-bahasa-jawa
“Pak Yono, saiki cepetan pak Yono terke aku menyang omahe Romli”, tembung Vivi marang pak Yono sing mau-mau lagi nglegena ngombe kopi. “Sip ndoro”, jawab pak Yono tanpa akeh pitakon.
Akhire Vivi nuju menyang omah pacare, yaiku Romli. Nanging sayange, dumadakan ana ndalan sing macet pangrasa Vivi dumadakan nggenti karo pangrasa iba, pas Vivi ndeleng neng walik jendela mobile ana sawong ibuk-ibuk neng jero bajaj sing kayane arep bayen. Lan tanpa omong opo-oopo, Vivi teras metu saka mobile kanggo ndeleng kaanan sing sabenere.

“Kang, Ibuk-ibuk sing neng jero kui, arep bayen ya?”, takon Vivi marang sopir bajaj kesebut. “iya nduk, ibuk-ibuk sing neng dalem pancen ameh bayen”, jawab sopir bajaj kesebut karo rai sing panik.
“Ya apun mesake banget,..”, ujar Vivi karo rai sing prihatin. “Lho.. mbak Vivi kok malah ten mriki, monggo balik ten mobil malih”, ajak pak Yono. “Aduh pak, mosok bapak ora wiruh sih, neng  jero ana ibuk-ibuk sing ameh bayen, masak awake dhewe meneng ae sih, awake dhewe kudu nggawa ibuk-ibuk iki menyang rumah sakit pak”, ujar Vivi marang pak Yono.

“Iya uga sih, Nanging carane pripun mbak, toh dalanan macet?”, takon pak Yono.
Kelanjutan cerpen gagal liburan tugas bahasa jawa - Krungu pitakonan pak Yono, Vivi banjur meneng, kaya ora bisa njawab pitakonan pak Yono, Nanging Vivi ora kelangan akal, Vivi dumadakan oleh ide.

“Ehm.. ngene wae, piya yen pak Yono gendong ibuk-ibuk iki nganti menyang ngarep kanthi tak goleke dalan”, tembung Vivi menehi ide.
Baca Juga: Cerkak Bahasa Jawa Tema Sumpah Pemuda
“Njih… injih mbak, Nanging mobile kepripun mbak?”, takon pak Yono.
“Aduh.. uwis benke ae mobile dititipin marang sopir bajaj”, ujar Vivi tanpa mikir dhisik.
Tanpa kakean omong, pak Yono nuruti kongkonan Vivi lan nyedaki sopir bajaj kesebut, Nanging teka ngarep, ebo kagete Vivi pas ndeleng ana bis sing jebulna nyebabke kemacetan. Lan tanpa basa basi, Vivi teras nendang bis kesebut nganggo sikile, lan tentu wae hal iki nggawe sopir metromini kesebut nesu.

“Hei, ngapa uga tok tendang-tendang bis ku iki”, bengok sopir bis kesebut karo nesu.
“Kawit mau-mau ora mlaku-mlaku, ora ngerti apa yen neng buri ana ibuk-ibuk sing arep bayen!”, tembung Vivi karo suwara sing buanter.
“Banjur terus urusan ku apa? Nyat aku sing gae ibuk-ibuk kuwi meteng?”, wangsulan sopir bis kesebut.

“Aduh… lara…” ujar ibuk-ibuk meteng kesebut kelaran. “Aduh kepiye iki, sabar nggih bu.. Sabar”, ujar Vivi karo rai panik.
cerpen-bahasa-jawa-gagal-liburan
Cerpen gagal liburan tugas bahasa jawa
“Nggih mpun mbak, mbangane kesuwen mendingan awake dhewe gawa ibuk-ibuk iki menyang bis iki ae, mumpung bis iki kosong”, tembung pak Yono sing isih menggendong ibuk-ibuk kesebut.
Ahirnya Vivi lan pak Yono banjur nggawa ibuk-ibuk meteng kesebut ana bis sing mau ditendang saka Vivi. Sabenere Sopir kesebut ngusir dekne kabeh, Nanging mergo dipeksan Vivi akhire ati sopir metromini kesebut luluh uga.

Neng jero dalan dekne kabeh nuju rumah sakit, dumadakan wae Romli nelfon Vivi.
“Vi koe ana ngendi sih, kok suarane rame banget neng kono? Kowe dadi ta moro neng omah ku”, takon Romli.
Baca Juga: Naskah Drama Bahasa Jawa 6 Orang
“Aduh apura ya Rom, aku kayane ora dadi liburan menyang pucak deh, soale kahananku lagi gawat darurat”, jawab Vivi.

“Gawat darurat kepiye?”, takon Romli bali. “iya soale aku meh lairan”, jawab Vivi.
“HAAA? Lairan? Karo sapa?”, takon Romli mergo kaget banget. “Eh.. Salah-salah pangarah aku.. ”
Gubrak…

Selanjutnya dalam Cerpen gagal liburan tugas bahasa jawa - Durung sempat Vivi mbaleni ukarane, dumadakan wae handphone Vivi tiba neng ngisor, lantaran sopir bis kesebut mancal gas kanthi santer banget. Nanging pas Vivi arep njupuk handphonene, Vivi ndeleng getih neng sikil ibuk-ibuk meteng kesebut, tentu iki nggawe Vivi gumun, nganti akhire Vivi pitakon marang ibuk-ibuk meteng kui.
“Buk, kok mau aku ndeleng getih mili neng sikil, njenengan nembe M nggih?”, takon Vivi polos.
cerpen-bahasa-jawa-gagal-liburan
Cerpen bahasa jawa
“Wah mbak Vivi, kuwi sih jenenge dudu Menstrulasi, Nanging kuwi jenenge pendarahan mbak Vivi”, jawab pak Yono nggamblangna. “Aduh.. Dek.. Aduh.. Lara”, ujar bali embok-embok kesebut. “apa? pendarahan?? Adduh… kepiye niki, bu sabar ya bu.. Geret ambekan sing dawa terus metokake, woi Pak sopir cepet nyetire!”, bengok Vivi karo rai sing panik.

Lan dumadakan wae kepanikan Vivi kendheg, lantaran dumadakan wae Sopir metromini kesebut ngerem kanhi dadakan.

“Aduh.. Pak yen ngerem kuwi alon-alon, ora wiruh apa ana ibuk-ibuk meteng iki”, ujar Vivi nesu. “koe iki kepriye sih? Awake dhewe wis ketuk iki neng rumah sakit”, jawab sopir bis kesebut. “Hah? Wis ketuk ya, ya uwis yen ngunu cepet pak Yono gawa ibuk iki masuk”, ujar Vivi menehi kongkon marang pak Yono.

Lan tanpa akeh omong, akhire pak Yono nggawa ibuk-ibuk meteng kesebut mlebu rumah sakit sing ditutke saka Vivi. Untung wae, wektu dekne kabeh neng jero, dekne kabeh teras ketemu karo dokter sing nangani babagan kehamilan, dadi ibuk-ibuk meteng kesebut banjur digawa menyang ruang nglairake.

Sajrone 1 jam luwih, Vivi lan pak Yono nunggu, lan tentu iki nggawe dekne kabeh ngrasa kuatir, Nanging rasa kui dumadakan nggenti karo pangrasa haru, pas dekne kabeh krungu suwara tangisan bayi saka jero ruang nglairake.

cerpen-bahasa-jawa-gagal-liburan
Cerpen bahasa jawa
“Dek karo pak sopir, ibuk matur nuwun pisan amarga sampiean wis gelem ngeterke aku nganti neng kene”, kanda ibuk sing tas nglairke mau karo nggujeng tangan Vivi. “sami-sami buk, oh.. Ya ibuk uga ora usah kuwatir soal biaya persalinan, bakune kabeh biaya persalinan ibuk ben aku sing tanggung”, jawab Vivi.

“Ya ampun dek, matur nuwun sanget ya dek, tak doakan muga-muga adek sanuli diwenehi kawarasan saka Gusti Allah”, wangsulan ibuk-ibuk kesebut. “Amin.. Oh, iya yen ngote kula pamit wangsul riyen nggih, soale pun ndalu”, jawab Vivi ngakhiri pangguneman.
Baca Juga: Cerita Pengalaman Pribadi Menemukan Dompet Bahasa Jawa Ngoko
Sakwise Vivi lan pak Yono pamit lunga, akhire dekne kabeh mulih menyang omah karo nggunakne taksi. Sadawa dalan, Vivi anyak ngerti menawa liburan dudu mung seneng-seneng karo pacar utawa kanca, ngliyakne nulung wong uga nduwe arti liburan, lan iki dudu liburan biyasa kanggo Vivi, iki yaiku siji liburan sing nyenengna kanggone. Nanging wektu Vivi ketuk omah, Vivi teras disambut karo sayuta pitakonan saka kapindho wongtua Vivi, lantaran wongtua Vivi cemas banget amarga anak siji-sijine kuwi ora mulih menyang omah kawit mau esuk.

Akhire Vivi pun nggamblangna kabehe marang ibuk lan bapakne, lan wong tuwa Vivi bungah banget marang Vivi sakwise dekne kabeh krungu kabeh kedaden sing wis dialami saka Vivi dina iki. Cerpen gagal liburan tugas bahasa jawa.