Cerita rakyat bahasa jawa gunung bagus

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

08 Desember, 2015

Cerita rakyat bahasa jawa gunung bagus

Loading...

Cerita rakyat bahasa jawa gunung bagus - Nang masa Mataram dikongkon saka Gusti Sultan Agung, negeri Mataram kanggo dhuwur beberapa daerah. Masing-masing daerah kuwi dipangarepi saka sawong “rangga” utawa panguwasa daerah. Salah siji diantara daerah kuwi dheweke daerah Blimbing, lan pangarepe karan Rangga Blimbing.

Wis dadi tradisi neng negeri Mataram menawa nang wektu-wektu tertentu sacara rutin ngenekake “pisowanan pasok wuluh bekti”, yaiku persembahan sak-werna upeti marang raja dadi tanda takluk. Nang kesempatan iki kabeh rangga sing ana neng wilayah Mataram kudu teka. Nek ngalang, kudu menehi prungu. Yen ana sing ora teka tanpa menehi prungu padha pisan, mula pihak keraton nuli ngirimake kongkonan kanggo menyelidiki, amarga dikuwatirke yen rangga kesebut anyak membangkang, utawa memberontak.
cerita-rakyat-bahasa-jawa-gunung-bagus
Baca Juga: Artikel Bahasa Jawa Tentang Pentingnya Pendidikan
Rangga Blimbing yaiku sawong rangga sing setia adhep Gusti Sultan Agung. Dheweke ora tau absen nekani pisowanan. Bahkan ora arang dheweke nggawa anak lanange sing nduwe jeneng Jaya Ketok menyang pisowanan. Jaya Ketok yaiku sawong pemuda sing berperawakan gagah lan nduwe rai tampan, cerdas, mawa tingkah payune nggeret. Ping saben melu bapake nekani pisowanan, Jaya Ketok sanuli ketemu karo Gusti Rara Pembayun, salah sawong puteri Gusti Sultan Agung. Puteri iki parasnya ayu banget.

Amarga kerep ketemu, mula antara Jaya Ketok karo Gusti Rara Pembayun nuli rumangsa padha kegeret sing sabanjure berkembang dadi padha satuh demen. Ket wektu kuwi Jaya Ketok sacara sembunyi-sembunyi kerep ngenekake temon karo Gusti Rara Pembayun.

Hubungan antara kapindho wong iki akhire kawruhan saka sawong abdi, sing banjur ngantekne marang Gusti Sultan Agung. Nguga-nguga Sultan Agung kaget banget ngono krungu prungu kesebut. Jero ati dheweke bertekad ora arep mbenke hubungan iki neras terus. Manut pertimbangan dheweke yen hubungan iki ora cepet diputuskan arep nibakne ajine, amerga Gusti Rara Pembayun yaiku puteri sawong raja gedhe, lagekne Jaya Ketok munga anak sawong rangga. Dadi padha pisan ora seimbang. Sanajan jero ati Gusti Sultan Agung uga ngakoni menawa Jaya Ketok yaiku pemuda pilehan.

Gusti Sultan Agung pengen nutugake persoalan iki karo cara bijaksana. Diceluke Rangga Blimbing, Jaya Ketok lan Gusti Rara Pembayun. Sakwise ketelune ngadhep nuli dicelathoni ben dekne kabeh ngelingi kelinggihan masing-masing, lan aja nganti hubungan iki diteruske. Lan marang Rangga Blimbing, Sang Prabu berpesan ben menehi pangerten marang anake.

Rangga Blimbing bisa nrima pituduh Gusti Sultan Agung karo ati lapang. Ning kanggo Jaya Ketok lan Gusti Rara Pembayuan, pituduh Sang Prabu iki mung ethok-ethok disaguhi. Sacara sembunyi-sembunyi dekne kabeh tetap ngenekake temon. Hal iki kawruhan lan dilaporkan meneh saka sawong abdi dalem marang Gusti Sultan Agung. Ngono nrima laporan, Gusti Sultan Agung dadi murka banget. Dianggepe Rangga Blimbing ora arep ngelingna anake. Akhire dheweke ngongkon prajuritnya kanggo mateni Rangga Blimbing - Cerita rakyat bahasa jawa gunung bagus.

Rupane Rangga Blimbing wis krungu menawa daerahnya arep ditempuh, dadine sementara prajurit Mataram jero dalan menyang Blimbing, pihak Blimbing wis njagakne pasukannya. Pas prajurit Mataram teka, terus dekne kabeh adhepi. Jebulna kekuwawan prajurit Blimbing cukup kuwat. Pihak mataram dadi kewalahan. Akhire pihak Blimbing kedadeyan mendesak mundur mungsuhe dadine karo kekuwatan sing isih turah prajurit Mataram bali menyang keraton.

Masa kuwi wis akeh Walanda sing meneng neng negeri Mataram. Karo ora mikir dawa Gusti Sultan Agung nuli jaluk bantuan marang Walanda. Mula diserbulah daerah Blimbing kanggo kepindhone. Kali iki prajurit Mataram sing dimawani pasukan Walanda kuwi luwih linuwih peperangannya. Akhire pasukan Blimbing terdesak. Lagi Jaya Ketok bisa ditangkep lan dipateni neng siji telaga sing manggon cedhak desa Blimbing.

Karo matine Jaya Ketok dudu nduwe arti keamanan negeri Mataram wis mari bali, amerga nuli ngusul peperangan liya sing luwih gedhe. Kali iki peperangan antara Mataram karo Walanda.

Ana dene penyebab saka peperangan kapindho iki, saka pihak Walanda rumangsa wis berjasa lan dekne kabeh menuntut Gusti Sultan Agung ben ngabangna Gusti Rara Pembayun marang sawong perwira Walanda kanggo didadekne isterinya. Sultan Agung gelem ngebaki panjaluk kuwi, angger Gusti Rara Pembayun arep. Jebulna Gusti Rara Pembayun gemang dijupuk isteri saka perwira Walanda kuwi.
cerita-rakyat-bahasa-jawa-gunung-bagus
Baca Juga: Cerita Rakyat Bahasa Jawa Bawang Merah lan Bawang Putih
Perwira Walanda kuwi nesu banget pas mbisa prungu menawa Gusti Rara Pembayun gemang dadi isterinya. Dheweke nuli menuduh Sultan Agung wis mempengaruhi puterinya ben menolak lamarannya. Tuduhan iki nggawe Sultan Agung nesu banget, amarga rumangsa dihina dadine dheweke nuli njupuk keputusan mbabagan Walanda.

Ora suwe banjur kedadeana peperangan antara prajurit Mataram mungsuh Walanda. Peperangan iki cukup ramai, amarga masing-masing pihak ngupadi ngalahake mungsuhe. Ning amarga pepakan perang Walanda luwih modern, mula sethithik demi sethithik prajurit Mataram anyak terdesak. Akhire prajurit Mataram wis ora bisa nguwawa meneh.

Kanggo nylametake awak Sultan Agung kepeksa mungkur keraton. Dalan Sultan Agung dimawani saka permaisuri lan beberapa wong pengawal. Pengembaraan Sultan Agung anyar mandheg sakwise nganti neng desa Kedunglumbu, daerah Surakarta. Karo mangkana kanggo sementara pamerentahan neng Keraton Mataram ngalami kekosongan amarga ditinggal mengungsi.

Neng desa Kedunglumbu panggon Sultan Agung mengungsi meneng sawong prawan anak sawong randha miskin. Sanajan prawan iki mung turun wong kokehan lan tinggale neng desa, ning dheweke nduweni kaluwihan saka prawan-prawan desa sing liya, yaiku raine ayu banget mawa tingkah payune nggeret banget. Pas Gusti Sultan Agung ndeleng prawan kuwi dheweke nuli kegeret. Sabanjure prawan mau didadekne salah sawong selire.

Saka kawinan antara Sultan Agung karo wadon desa Kedunglumbu kuwi laira sawong anak lanang sing tampan, karan Jaka apik. Ora suwe sakwise Jaka apik lair, mula permaisuri Gusti Sultan Agung sing melu mengungsi uga bayen sawong anak lanang, jenenge Jaka Trenggana. Jaka apik lan Jaka Trenggana sing gedhene hampir sebaya kuwi diwulang bareng neng desa Kedunglumbu. Sakarone bisa rukun kaya halnya loro wong seduluran kandung.

Nang mubarang dina Jaka apik sacara dumadakan tempuh lelara cacar. Saka Gusti Sultan Agung dheweke nuli digawa menyang desa Giring daerah gunung Kidul, pangarahe arep dititipkan marang Ki Ageng Wonoboyo Giring. Bareng Jaka apik dimawakne uga sawong emban (pengasuh) lan sawong abdi laki. Wayah ngabangna marang Ki Ageng Wonoboyo, Sultan Agung bersabda: “Ki Ageng Wonoboyo, aku titip anak aku kanggo dirawat saka larane. Yen anak aku iki bisa waras bali mula aku serahkan marang Ki Ageng kanggo mengasuhnya. Ning yen ora bisa mari aku harap Ki Ageng arep ngubure neng siji puncak bukit sing dhuwur, lan dhuwure kudu ngluwihi puncak bukit pangan kapindho wong abdinya mbesuk.”

“sendika”, mangkana jawab Ki Ageng Wonoboyo. Sakwise penyerahan kuwi buyar Gusti Sultan Agung nuli bali meneh menyang panggon pengungsiannya neng desa Kedunglumbu.

Cerita rakyat bahasa jawa gunung bagus - Sakwise Sultan Agung mungkur Giring, mula Ki Ageng Wonoboyo nuli ngupadi karo macem-macem cara merawat lelara Jaka apik. Ning samubarang upadi kuwi ora kedadeyan, akhire Jaka apik mati. Padha karo pesan Gusti Sultan Agung, mula jisim Jaka apik nuli dikuburanke neng siji puncak bukit sing dhuwur, sing dhuwure ngluwihi puncak bukit teparo. Bukit kuwi manggon neng sisih kidul desa Giring.
Baca Juga: Contoh Dongeng Fabel Bahasa Jawa
Sakwise pagawean nguburanke Jaka apik kuwi buyar, Ki Ageng Wonoboyo nuli ngadhep Gusti Sultan Agung melaporkan, menawa upadine merawat Jaka apik ora kedadeyan. Neng adhepan Gusti Sultan Agung, Ki Ageng Wonoboyo ngomongke: “apura Gusti, jebulna hamba ora kedadeyan nglakokake titah paduka, dadine putera paduka wafat. Jisime wis hamba kuburanke, neng siji puncak bukit sing dhuwur”.

Gusti Sultan Agung nuli njawab, “wis ta Ki Ageng, aja kenyedhihen. Rupane nyat wis kodratnya Jaka Baus ora berumur dawa. Meneh uga yen Jaka apik bisa mari bokmenawa mbesuk arep marakake kedadeane keributan neng Mataram, amerga dudu dheweke sing arep aku angkat dadi panggentiku, ning puteraku Trenggana.”

Sabanjure bukit panggon nguburanke Jaka apik iki nuli karan gunung apik. Lagi kapindho wong abdi sing mawani Jaka apik saka Kedunglumbu nuli menetap neng Giring. Lan sakwise mati dikuburanke neng cedhak Giring uga, ning panggone dipileh sing luwih cendhek saka gunung apik.

Kuburan gunung apik iki kenal angker banget. Prungune yen ana manuk sing mabur neng dhuwure arep tiba lan mati. Lan nek ana binatang sing mendaki bukit kesebut mesti arep ilang. Cerita rakyat bahasa jawa gunung bagus.