Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

09 Mei, 2015

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan

Sugeng ndalu kanca sedaya contoh artikel bahasa jawa tentang kebudayaan yang satu ini mungkin lebih tepat untuk kita jadikan sebagai contoh atau referensi dalam membuat artikel lain baik dengan tema kebudayaan maupun tema lain seperti pendidikan, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Yuk langsung saja kita simak bersama artikel dengan bahasa jawa di bawah ini.

Indonesia ngrupiaken salah satunggaling negeri ingkang anggadahi keanekaragaman suku, budaya uga basa. Saking kathah suku ingkang sami gesang wonten negari Indonesia saprayogane kebentuk mukawis budaya ingkang benten antawis satunggal lan satunggalipun. Budaya wonten negari kita pancen kathah sanget, ananging sayangipun kathah generasi penerus kados para wiranem samenika kirang praduli kaliyan budaya warisan leluruh menika.
artikel-bahasa-jawa-tentang-kebudayaan
Langkung-langkung wonten era globalisasi niki budaya njawi kanthi gampil sanget mlebet datheng negari kita. Budaya niki tuwuh uga berkembang pesat ing Indonesia. Kanthi artikel bahasa jawa tentang kebudayaan menika ugi kita kedah mangerosi bilih kita sedaya, para generasi enem khususipun langkung ngremeni budaya njawi menika ketimbang budaya sejatos kita piyambak. Kita sedaya rumaos langkung PD uga rumaos langkung gaul menawi nedhak budaya negari sanes. Masalah sanesipun nggeh menika babagan pangulan budaya kita sedaya dening Malaysia. Temtu kemawon kita sedaya geram badhe nagari tanggi ingkang kaliyan saecanipun mengklaim budaya-budaya kita sedaya kados reog ponorogo lan joged pendet. Niki ngrupikaken tamparan banter kunjuk kita sedaya, rakyat Indonesia khususipun para generasi enem. Kita sedaya mboten sanguh mawi merta nglintokaken Malaysia ingkang sampun mengklaim budaya kita sedaya. kita sedaya dados rakyat Indonesia ugi kedah eling badhe kalepatan kita sedaya. Kita sedaya kedah introspeksi badan kita sedaya. Pinten kathah saking kita sedaya ingkang saderengipun praduli ing budaya sejatos Indonesia sadereng kedadosan maketen niki? 
artikel-bahasa-jawa-tentang-kebudayaan


Konjuk punika mangga kita sedaya sami sami ngrenungaken lebet manah kita piyambak-piyambak. Menawi pancen wayang kulit salah satunggal budaya kita gadhahi kenging punapa kedah isin konjuk ningali pertunjukan wayang kulit? Menawi pancen kain batik punika ugi saking budaya kita sedaya, kenging punapa rumaos isin ngagem sandangan batik? Sampun sakedahipun, kita sedaya sami-sami ngelingaken supados saged nglestariaken budaya kita konjuk kelangsungan kabudayan menika dumugi anak putu kita sedaya.

Contoh artikel di atas merupakan salah satu artikel bahasa jawa tentang kebudayaan, semoga dapat memberikan pemahaman dan memotivasi kita untuk senantiasa melestarikan kebudayaan Indonesia.