Cerkak Bahasa Jawa Kisah Bocah Pangadol Koran

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

01 Desember, 2015

Cerkak Bahasa Jawa Kisah Bocah Pangadol Koran

Loading...

Cerkak bahasa jawa kisah bocah pangadol koran - Neng sisih wetan, srengenge durung katon. Embun nang esuk iku krasa adhem banget. Alam isih dikemuli embun esuk. Sawong anak ngontel sepedane neng tengah dalan sing isih sepi. Sapa sih bocah kuwi? Dheweke yaiku sawong pangadol Koran, sing nduwe jeneng Dani.
cerkak-bahasa-jawa-bocah-pangadol-koran
Baca Juga; Cerkak Bahasa Jawa Hari Pertama Masuk Sekolah
Kawit gebug lima esuk, dheweke wis ketuk neng panggon agen koran saka pirang-pirang penerbit. “Jupuk pira Dani?” Takon Bang Kirun. “Biyasane wae.”Jawab Dani. Bang Kirun njupuk sacacah koran lan majalah sing biyasa digawa Doni kanggo langganane. Sakwise buyar, dheweke banjur mangkat.

Dheweke nekani pelanggan-pelanggan setiane. Saka siji omah menyang omah liyane. Ngonoa pagawean Dani saben dinane. Ngenterne koran marang para pelanggane. Kabeh kuwi dikerjakne dheweke kanthi seneng, ikhlas lan rasa kebak tanggung jawab.

Pas Dani lagi ngayuh sepedane, dumadakan dheweke dikagetke karo siji barang. Barang kesebut yaiku bungkusan plastik arupa ireng. Dani dadi ndredek. Barang apa kuwi? Dheweke ragu-ragu lan rumangsa keweden amarga akhir-akhir iki kerep kedadean peledakan bom nengendi-endi. Dani kuwatir barang kuwi yaiku bungkusan bom.
Baca Juga: Legenda Bahasa Jawa Salatiga
Nanging akhire, dheweke nyoba mbukak bungkusan kesebut. Katon neng jero bungkusan kuwi ana siji kardus. “Wah, apa isine ini?’’ pitakone neng njero ati. Dani cepet mbukak bungkusan kanthi ngati-ati. Kagete dheweke, amarga neng jerone ana kalung emas lan panganggo liyane. “Wah apa ini?” Pitakone njero ati. “duwe sapa, ya?” Dani molak-walik ali-ali lan kalung sing ana neng jero kardus. Dheweke luwih kaget meneh amarga ana kertu kredit neng jerone. “Lho,…iki duwe pak Alif ta, Meskae pisan pak Alif , rupane dheweke wis kemalingan.”Batine neng njero ati.

Apa sing dikiraknekne Doni kuwi pancen bener. Omah pak Alif wis kelebonan maling mau bengi. Amarga maling kesebut kesusu, bungkusan panganggo sing wis dikumpulake dheweke tiba neng ndalan. Dani kanthi cepet ngandani pak Alif. Dheweke nyeritoke apa sing kedadean lan dheweke temokake. Ebo senenge pak Alif amarga panganggo duwe bojone wis bali. Dheweke bersyukur banget, panganggo kuwi tiba menyang tangan wong sing jujur.
Baca Juga: Cerita Plesiran Bahasa Jawa Liburan Sekolah 2015
Dadi ucapan matur nuwune, pak Alif menehake modal marang Dani kanggo mbukak kios neng omahe. Saiki Dani ora kudu ngontel sepedane maneh kanggo bebakulan koran. Dheweke cukup nunggu panuku teka kanggo mblanja. Lagekne kanggo ngirim koran lan majalah marang pelanggane, Doni digantekne saka sedulure sing kabeneran durung nduweni pagawean.

Kuwi akhir saka siji kejujuran sing arep nekakake kebahagiaan neng kuripan mbesuk. Mangkene cerkak bahasa jawa kisah bocah pangadol koran sing apik pisan kanggo pelajaran.