Cerkak Bahasa Jawa Perjuangan Seorang Guru

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

03 Desember, 2015

Cerkak Bahasa Jawa Perjuangan Seorang Guru

Loading...

Cerkak bahasa jawa perjuangan seorang guru - Wayah nunjukake gebug 06.30 WIB. Salman njaga-jaga menuju menyang sekolah karo sepeda montor sing wis dheweke tuku telu taun nuli. Antara sing adoh saka omah menyang sekolah lan alasan biaya nggawene mileh kanggo munggah sepeda montor menyang sekolah. Diimbuh pangerjane dadi sawong guru menuntutnya ben dheweke menehi contho sing becik babagan kedisiplinan.
cerkak-bahasa-jawa-perjuangan-seorang-guru
Baca Juga: Cerita Cekak Katresnan Bahasa Jawa
Cukup 20 menit wayah sing dibutuhake Salman kanggo nganti neng SMA panggon dheweke mulang. Iki yaiku taun pisan dheweke mulang. Dheweke kalebu beruntung, ngono lulus kuliah dheweke teras dinyangi dadi pamulang neng salah siji SMA neng kuthane.

Dina pisan mulang ora ana pangrasa grogi nang awake. Maklum wae, pambengen Salman wektu magang nuwuhake rasa ngandel awake pas mulang. Sosok guru enom sing humoris karo rai tampan dadi aji tambah kanggo awake.

Nganti mubarang pas Salman ngadhepi dilema. Kala kuwi jelang panampan rapor, saben guru kudu menyetorkan aji para siswa marang para wali kelas kanggo penyusunan aji rapor. Salman dituntut kudu menehake aji sing dhuwur kanggo para siswa sing diwulange, pira-pira ajine. Dheweke kabotan karo kuwi. Kepriye ora, aji balenan 50 kudu dheweke munggahake minimal dadi 80. Dheweke meruhi guru liyane nglakoke hal mangkono. Dheweke ora bisa membayangkan kepriye bisa aji 50 dibulatkan dadi 80, bahkan 90.
Baca Juga: Cerpen Gagal Liburan Bahasa Jawa
Ing cerkak bahasa jawa perjuangan seorang guru, Salman nyoba karo pangawakane yen dheweke mung arep menehi aji padha karo kabisan siswa. Dheweke ora arep profesinya dadi guru kudu dinodai karo hal mangkene. Aji apa anane sing dheweke serahkan. Ning, dheweke nyalah mbisa teguran saka endhas Sekolah.

“pak Salman. Bapak ngerti ta yen ujian nasional mengko aji rapor berpengaruh banget kanggo kelulusan?”, takon endhas Sekolah.

“ngerti pak,” jawab Salman.

“kanggo kuwi aku njaluk ben para guru aja pelit asih aji, klebu Bapak. Iki demi jeneng becik sekolah awake dhewe,” ujar endhas Sekolah.

“ning pak, aku mung menehi aji apa anane padha kabisan siswa,” balas Salman.

“Begini pak Salman. Bapak ora arep ta murid-murid neng kene akeh sing ora lulus? Apalagi dekne kabeh wis bayar larang-larang kanggo sekolah neng kene...” Tembung endhas Sekolah.

“Tentu aku pengen ben kabeh murid neng kene lulus. Ning, aku pengen dekne kabeh ora sekadar lulus, ngliyakne uga paham karo materi-materi sing diwulangna neng sekolah...” Balas Salman.

“cukup. Kowe oleh bali menyang ruang guru” ujar endhas Sekolah.

Salman rumangsa lega ngomongke hal kuwi neng ngarep sekolah. Ning, ebo kagete Salman pas ndeleng rapor siswa. Para siswa sing diwulang matematika sakane mbisakne aji rapor 85, 87, bahkan 90 kanggo mata piwulang matematika. Dheweke pitaya yen ana wong sing wis memanipulasi aji rapor siswa.
Baca Juga: Cerkak Bahasa Jawa Kisah Bocah Pangadol Koran
Sakwise libur dawa, wektune Salman mulang meneh. Dheweke uga panitaya kanggo mulang jero kemempengan pangakon kelas 12 kanggo jagan ngadhepi ujian nasional. Dheweke dadi guru favorit akeh siswa lan dianggep cara mulange gampang dipahami saka akeh siswa. Mula saka kuwi, ora salah yen pihak sekolah nunjuke kanggo mulang wektu pangakon.

Telu bulan banjur, Salman bali mulang sabaenene amarga pangakon mung neras sajrone telu bulan. Sabanjure, para siswa kelas 12 diributake karo ujian praktik. Salman kudu berpartisipasi jero menguji siswa jero ujian praktik ngeling dheweke uga mulang TIK.

Dina panganan ujian nasional pun hampir tiba. Ora mung siswa, para guru pun ribut njagakne awak. Ebo kagete Salman pas awake dijaluk kanggo ngewangi njawab soal UN. Dheweke dijaluk ben njawab soal UN matematika pas ujian nasional neras. Dheweke kudu cepet ngerjakne dheweke banjur ngirimake jawaban menyang para siswa. Tentu dheweke kabotan. Dheweke ora arep kejujuran sing sajrone iki ditandurke marang siswa kudu dijebol ngono wae.

Sesasi banjur, tibalah pengumuman pakoleh ujian nasional. Jebulna akeh siswa sing ora lulus. Pihak sekolah nganggep Salman yaiku penyebabnya. Karo pakoleh mangkene, Salman digawe ora krasan nganti akhire dheweke metu saka sekolah kuwi. Cerkak bahasa jawa perjuangan seorang guru.